Samorządowcy obwodu Czerniowieckiego u swych partnerów województwa Łódzkiego

Z 5 po 8 listopada 2007 r. oficjalna delegacja samorządowców z obwodu Czerniowieckiego na czele z Przewodniczącym Rady Obwodowej Panem Iwanem Szylepnickim odwiedziła swoich partnerów w woj. Łódzkim. Glównym celem tej wizyty było zapoznanie przewodniczących Rad Rejonowych obwodu Czerniowieckiego z działalnością swoich kolegów w Polsce po reformie administracyjnej juz od para lat wprowadzonej w Polsce. Goscił delegację Burmistrz m. Rzgów Pan Jan Mielczarek.

Realizacja programu ułożonego przez Pana Burmistrza rozpoczeła się ze spotkania z Marszałkiem województwa Łódzkiego Panem Włodzimierzem Fisiakiem. Zapoznanie z systemem samorządowym było kontynuowane pod czas rozmów ze starostą powiatu Łodz Wschodnia Panem Piotrem Busiakiwieczem oraz burmistrzem gminy Rzgów Panem Janem Mielczarkiem. One sprzyjały poglębieniu wiedzy bukowińczyków o działalności (finansowej, gospodarczej, socjalnej) samorzadów różnych poziomów w Polsce. Oprócz tego gości odwiedzili targowo-kulturalny Centrum “Manufaktura” w Lodzi, dyrekcję Lódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, Centrum Targowy inne przedsiębiorstwa, na których zapoznali się z ich dzialalnoscią oraz z systemem współpracy z samorządowymi strukturami. Pod czas wizyty odbyli się bezposrednie rozmowy pomiędzy kierownictwem powiatu Opoczno a rejonu Chocimskiego. Samorządowcy umowili się o przygotowaniu odpowiednich dokumentów, którzy zapoczątkują konkretną wspolpracę pomiędzy Chocimiem i Opoczno.

Bezposredni udział w przygotowaniu tej wizyty braą Zarząd Główny Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Prezes Towarzystwa doc. Władysław Strutyński aktywnie uczestniczył w rozmowach, prowadzonych pod czas pobytu delegacji w Łodzi i Rzgowie.

kprm

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

widem

Projekt Fundacji Wolność i Demokracja "Polska Platforma Medialna"