Pozdrowienie

Drodzy Rodacy, Drodzy Bukowińczycy !

Wielkanoc – Wielka Niedziela Wielkanocna – Święto Zmartwychwstania Pańskiego, jest największym, najstarszym, bo najwcześniej ustanowionym i najuroczyściej obchodzonym świętem wszystkich chrześcijan w tym i Polaków, odprawianym na pamiątkę Zbawczej Męki, Śmierci i przede wszystkim Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa.

W tradycji polskiej Wielkanoc i wszystkie towarzyszące jej zwyczaje i tradycji wyrażają radość życia i radość istnienia, właściwą porze roku, w której ją obchodzimy. Jest bowiem Wielkanoc zarówno czasem, głębokich przeżyć religijnych, jak i zwyczajnych ludzkich przyjemności i radości. A wszystkie te wątki splatają się w radosną i harmonijną całość.W te świąteczne Wielkanocne dni życzymy sobie nawzajem zdrowia, pokoju, miłości, sukcesów w działalności naszego Towarzystwa oraz odrodzonej “Gazety Polskiej Bukowiny”. W imieniu Zarządu Głównego i swoim osobistym chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom Towarzystwa, jego aktywu, zespołom folklorystycznycm za tak ważną działalność, ktуrą prowadzicie, działalność na rzecz rozwoju polskości, naszej pięknej Bukowiny.

 


A jeszcze dla naszych gуrali,
Pisanych jojecek, wirzbowych bazicek, kielbasy swieconej,
duzo krzanu do niej, baby polukrzonej, kukielki pieconej,
Zmartwychwstanio w dusy i Wiesny... po usy.
Najserdeczniejsze życzenia smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz pełnych wiosennej nadziei i radości Świąt Wielkanocnych dla rodakуw w Zielonej Gуrze, Nowe Soli, Poznanie, Pile, Jastrowiu, Żarach, Wrocławiu, Lubaniu (Polska), Suczawie i innych miejscowościach Południowej Bukowiny (Rumunia) oraz Czerniowcach, Dolnych Pietrowcach, Pance, Starej Hucie, Kocmaniu, Terebleczu, innych miejscowościach obwodu Czerniowieckiego gdzie są Polacy. Wesołego Alleluja!!!

Z poważaniem, Władysław Strutyński
Prezes Zarządu Głównego Obwodowego TKP im. Adama Mickiewicza

 

Wielkanoc

Droga, wierzba sadzoną wśród zielonej łąki,
Na ktуrej pierwsze jaskry żółcieją i mlecze
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Droga, ktуrą co święto szli ludzi ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus wpуłnagi i bosy
Z Wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spуdniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad łączącym ciałem
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą”
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem”.


Jan Lechoń

 

Przysłowia

W Wielki Piątek, dobry siewu początek

Jak w Wielki Piątek pada, to będzie suchy rok.

Jeżeli w Wielki Piątek deszcz kropi,
Radujcie się chłopi (będzie urodzaj)

W Wielki Piątek zrób porządek
A w sobotę kończ robotę.

kprm

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

widem

Projekt Fundacji Wolność i Demokracja "Polska Platforma Medialna"