Piszemy wspólnie naszą historije

17-19 maja w Czerniowcach gościliśmy naszyc rodaków z Warszawy ktorzy mieszkały na plebanii u naszego gościnnego księdza Mareka Drozdika. Na Bukowinę przyjechało 5 osob z Osrodka "KARTA" w Warszawie, ktorzy zajmują się dokumentowaniem historii XX wieku i prowadzo medzy innym program "Historia Mówiona". W ramach tego programu nagrywane są relacje swiadków historii o życiu osób, ktorzy przezyli Drugą wojne światową oraz czasy komunizmu. Relacje te zbierany do Archiwum Historii Mówionej w Warszawie.Pod patronatem Senatu Rzeczpospolitej Polski Ośrodek "KARTA" realizuje miedzy innym projekt "Polacy na Wschodzie". Już trzeci rok pracownicy Ośrodka "KARTA" wyjeżdają na Litwe, Bialoruś, do Rosji, Kazachstanu, Ukrainę, Rumunii i nagrywaja wspomnienia najstarszych Polaków, ktorzy pozostali poza granicami dzisejszej Rzeczpospolitej Polski. W tym roku odbędą się 3 wyprawy na Ukrainę. Pierwsza odbyła się w maju do Kamienca-Podolskiego oraz do Czernoiwec. W wyprawie brali udział: Katarzyna Magon-Mitzwer, Anna Wylegała, Dominik Czapigo, Piotr Filipiński i Jarosław Palka.

18 maja gości z Warszawy prowadzili rozmowy w Domu Polskim, z weteranami naszego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, a 19 maja byl wyjazd do Stotozynca, Panki i Starej Huty na wywiady z tamtejszymi Polakami. Dziekujemy rodakom za tak potrzebną nam wszystkim działalność, którą oni prowadzą, zbierając informację o losach Polaków. Podajemy strone internetową: Karta.org.pl


Anna Hrynczuk

Super User

kprm

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

widem

Projekt Fundacji Wolność i Demokracja "Polska Platforma Medialna"