Wystawa «Województwo Łódzkie na fotografii» w Czerniowcach

W Polskim Domu  zaprezentowano wernisaż pracownika  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Łukasza Swituniaka. Młody fotograf  wykazuje się jak  regionalista, on podróżuje  z kamerą i aparatem fotograficznym rodzinnym województwem i utrwala wszystko najciekawsze, co  wpada w oko, czyli - do obiektywu aparatu, i wszytko to, wiadomo, co może przywabić  turystów. Dla tych, kto interesuje się historią,  on  prowadzi kanał  na «Youtube»  o nazwie «Łódzkie HiStory».

Ekspozycja jego zdjęć w Czerniowcach – to swoiste zaproszenie do odwiedzenia Łodzi, przecież z tym województwem  nasz kraj już jednoczy  15 letna  współpraca, rozpoczęta z inicjatywy Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza  w osobie prezesa Władysława Strutyńskiego.  Dlatego nic dziwnego, że wystawę «Województwo Łódzkie na fotografii» odwiedzili wiceprzewodniczący obwodowej administracji  państwowej Wasyl Gostiuk i kierownk do spraw rady obwodowej Mykoła Borec.

– Niezwykle przyjemnie, że taka wystawa jest jednym ze środków, poświęconych 15. rocznicy współpracy między naszym obwodem i łódzkim województwem, – wygłosił obecnym Wasyl Gostiuk. – Nasza współpraca służy  przykładem ukraińsko-polskiej przyjaźni, szacunku i porozumienia się.

Pan Gostiuk  powitał gości, obecnych przyjaciół i kolegów, szczególnie współpracowniczkę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departamentu Promocji i Współ­pracy Zagranicznej Barbarę Rybak, która na Bukowinie po raz kolejny  i jest organizatorem tej wystawy.

Wiceprzewodniczący OAP zaakcentował, że  państwowa administracja obwodowa pragnie w dalszym ciągu pogłębiać i rozwijać obustronne stosunki naszego obwodu i łódzkiego województwa. A pani Barbara Rybak  przekazała podziękowania za współpracę na ręce Aleksandra Fyszczuka od marszałka łódzkiego województwa Witolda Stępenia.

Autor zdjęć Łukasz Swystuniak zaznaczył, że to jego druga z kolei wystawa, prezentująca województwo. W zeszłym roku jego fotografie były przedstawione w łotewskim mieście Daugavpils.

On przeprowadził ciekawy ekskurs ekspozycją, w szczególności opowiedział, jak pracował nad fabułami «Błękitne źródła» (w Tomaszowie-Маzowieckim), «Lińczycka farma chłopska» we wsi Кwiatkówek, «Jeziorski zbiornik wodny», «Muzeum bitwy nad rzeczką Bzurа», «Cerkiew pw. św. Lamberta».

– Dzisiaj, kiedy  niektórzy politycy usiłują skłócić nasze narody, taka wystawa ma szczególne znaczenie, – powiedział na koniec prezentacji   prezes  Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, docent katedry  historii, politologii  i stosunków międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego Władysław Strutyński. – A dzięki takim spotkaniom stajemy sobie coraz bliżsi.

Аnnа BILIŃŚKA

Zdjęcia Artura OSKWARKA

 

widem

senatrp

 

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja na realizacje działania „Polska platforma medialna – Wschód – Ukraina 2019”