W tym roku studenci Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowicza oraz uczniowie z Czerniowiec i Obwodu Czerniowieckiego mieli możliwość wziąć udział w VIII Edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej PWSW w Przemyślu

Zamieszkując w akademiku obok  urokliwego  parku i pałacyku Lubomirskich spędzieli w Polsce dziewięć dni, które upłynęły w mgnieniu oka pod znakiem nauki i zabawy.

 Studenci Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych CzUN w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej w Lublinie

 

W terminie 14-22 lipca b.r. dwunastu studentów Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowicza odbyło kurs w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej zorganizowany przez Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

14 Maja 2019 roku na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym imienia Jurija Fedkowicza na Wydziale historii, politologii I stosunków międzynarodowych odbyła się IX Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja “Rozwój nauki politycznej: europejskie praktyki a perspektywy narodowe”.

 

widem

senatrp

 

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja na realizacje działania „Polska platforma medialna – Wschód – Ukraina 2019”