Polska delegacja wzięła udział w Międzynarodowej naukowej konferencji politologów

Odsłony: 1355

14 Maja 2019 roku na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym imienia Jurija Fedkowicza na Wydziale historii, politologii I stosunków międzynarodowych odbyła się IX Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja “Rozwój nauki politycznej: europejskie praktyki a perspektywy narodowe”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Walenty Baluk, prof. dr hab. Małgorzata Podolak, prof. dr hab. Wojciech Sokół, oraz dr Michał Walner.

Polskie uczestnicy wygłosili ciekawe referaty i współprowadzili panele konferencyjne.