Konkurs odbył się 5 października 2019 r. w Sale Akademickiej, w Czerniowcach.

W V Międzynarodowym Młodzieżowym Konkursie Polskiej Piosenki lat 60 - 80 „Bukowińskie Malwy” uczestniczyło 18 solistów, 2 dueta, 1 kwartet. Jedna solistka była z Rumunii. Organizator konkursu – Czerniowieckie Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Współorganizatorem Konkursu wystąpił Konsulat Generalny RP w Winnicy.

XXX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” kontynuował swój jubileuszowy marsz w rumuńskim mieście Kimpolung-Moldovenesk

Na czele kolumny uczestników festiwalu, śpiewając, szli znani mężczyźni z zespołu „Piatra Soimuluj” („Góra sokoła”) – gospodarze festiwalu w Kimpolungu.

Za nimi szli amatorzy „Garai Szekelzkör”, którzy tanczyli pod śpiew pieśni Polaków z Węgier. Następnie, śpiewając, tańczyli członkowie polskiego zespołu „Dolina Siretu” z Tereblecza, a za nimi – rumuńscy Polacy ze wsi Soloniec (zespół „Solonczanka”).

Wzdłuż centralnej ulicy, symbolicznie nazywanej Bukowińską, miejscowi i liczni turyści, których wielu w tym kurorcie, obserwowali tą akcję. Oklaskiwali oni zespół „Yunist”, którego członkowie poruszali się nie tylko w tańcu, ale w pełni demonstrowali ukraińską szkołę choreografii…

To właśnie temat tegorocznego XXIX Międzynarodwego Festiwalu Folklorystycznego «Bukowińskie Spotkania», który rozpoczyna się w czerwcu w Jastrowiu i Pile (Polska), dalej podróżuję na Bukowinę Ukraińską, do Czerniowiec (lipiec), potem kolejne zespoły ukraińskie, rumuńskie, polskie, węgierskie wędrują do Kympulunga Moldowanesk (Południowa Bukowina, Rumunia na koniec lipca) i na początku sierpnia bukowińska wielokulturowość gości u seklerów w Bońchadzie na Węgrzech.

Конкурс присвячується 70-й річниці від народження знаного буковинського композитора Володимира ІВАСЮКА, автора знаної у всьому світі пісні «Червона рута»

І. A/. Організатори конкурсу:

– Громадська організація «Обласне Товариство польської культури ім. Адама Міцкевича», Чернівці, Україна;

– Буковинський Центр “Східна школа польських студій імені Антона Кохановського”, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Б/. Співорганізатори конкурсу:

– фундація «Свобода та Демократія», Варшава;

– Управління культури ОДА;

 - Генконсульство Республіки Польща у Вінниці;

– відділ міжнародних відносин та зв’язків із громадськістю Чернівецької міськради;

– кафедра музики ЧНУ, дирекція музичної школи № 2, Чернівці;

W ramach XXIX Międzynarodowego  folklorystycznego  festiwalu „Bukowińskie Spotkania” w Jastrowiu  odbył się V Bukowiński Festiwal  Nauki, w programie którego  były wykłady popularno-naukowe z serii  „Bliscy nieznajomi”. M.in. Piotr Kozłowski mówił  o wielokulturowości w historii Jastrowia, a Krzysztof Dymek o lasach regionu pilskiego. Docent Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im.J.Fedkowicza Aleksander Bojczenko poświęcił swój występ problemom tożsamości bukowińskiej w twórczości Wasyla Kożelanki.

Na Festiwalu Nauki pracował również „Bukowiński  dyskusijny klub filmowy”, gdzie było prezentowano film o 25-leciu zespołu  «Wianeczek» z Piotrowiec Dolnych  (autor filmu – Robert  Pokrzyński) oraz wideoprezentacja „Z Bukowiną w sercu – z Pojany Mikuli  do Pojany Dolnej”  i film  z udziałem 92-letniego Maksymiliana Juraszka „Pojana Mikuli – dawno i dziś”. Podsumowania wydarzeń klubu filmowego zrealizowała  Helena Krasowska, Ewa Wróblewska-Trochymiuk i Kszysztof  Nowak.

Młoda Dr.Maria Prociuk  z Czerniowiec przygotowała dla festiwalu  nauki prezentację na temat: „Ukraińcy i Polacy: cеchy wzajemnego postrzegania w dzisiejszych czasach”. Podajemy ten wykład dla naszych czytelników.

 

widem

senatrp

 

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja na realizacje działania „Polska platforma medialna – Wschód – Ukraina 2019”