Poświęcenie nowego kościoła na Bukowinie

Parafianie z Piotrowiec Dolnych od kilku lat czekali na tę chwilę. 15 października 2011 r. odbyło się poświęcenie nowego Kościoła Przemienienia Pańskiego oraz nadanie drugiego odpustu ku czci bł. Jana Pawła II.

Obchody uroczystości poświęcenia kościoła rozpoczęły się już w piątek 14 października o godz. 18.00 uroczystą Mszą świętą, koncelebrowaną przez księży, ktorzy pracowali w tej parafii. Po Mszy Świętej odbył się koncert choru „Hejnał” z Mazańcowic (diecezja Bielsko-Żywiecka).

Głowne uroczystości odbyły się w sobotę 15 października br. Ten pełen wzruszeń dzień rozpoczął się o godz. 12.00 Mszą św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Na Mszę św. z okazji poświęcenia kościoła oraz nadania drugiego odpustu Bł. Jana Pawła II przybyli liczni gości z Polski i Ukrainy. Przed wejściem do nowozbudowanej świątyni Ks. Arcybiskupa przywitali jego budowniczy i parafianie oraz wręczyli symboliczny klucz na ręce Jego Ekscelencji.

Wszystkich zgromadzonych gości na początku Mszy św. Przywitał proboszcz tutejszej parafii ks. Adam Bożek, - „który z ogromną wiarą I determinacją – wspomagany przez licznych darczyńców – doprowadził dzieło budowy do końca” – jak zaznaczył Abp Mokrzycki w czasie homilii. Wśród nich byli obecni księża z diecezji Bielsko-Żywieckiej, którzy przybyli na tę uroczystość w imieniu ks. Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego oraz wielu innych księży z Polski, jak i Ukrainy. Pielgrzymi z parafii Mazańcowice wraz z orkiestrą pod dyrekcją pana Krzysztofa Przemyka, z Bystrej Krakowskiej, Łodygowic, Żywca, Mościska i z dekanatu. Szczególnymi gośćmi byli ofiarodawcy I dobroczyńcy, w tym: pan Leonard Klabis, dyrektor kopalni Bobrek w Bytomiu, wraz z pielgrzymami z Bytomia oraz Panią Prezydent Bytomia Haliną Bieda.

W czasie homilii Arcypasterz lwowskiej archidiecezji przypomniał, że – „Kościoł jest miejscem pamięci, a zarazem miejscem nadziei: wiernie przechowuje przeszłość i rownocześnie stale otwiera człowieka na przyszłość, nie tylko tę doczesną, ale także tę pozagrobową. W kościołach wyznajemy wiarę w grzechow odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tutaj żyjemy na co dzień w tajemnicy Świętych Obcowania, bowiem każdy kościoł ma swego patrona. Są oni obecni z nami poprzez relikwie.” Jak rownież przywołał słowa obecnego papieża, mowiąc - „Papież Benedykt XVI podkreśla, że świątynia jest znakiem ludzi wierzących, ktorych jednoczy obecność zamieszkującego pośrod nich Boga.”

Po Komunii św. Uroczyście odśpiewano hymn Te Deum, na chwałę Boga w Trojcy Jedynego, ktory jest pierwszym budowniczym tego materialnego kościoła.

Na zakończenie Mszy św. Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki przekazał w darze dla wspólnoty parafialnej relikwie bł. Jana Pawła II, przez co ta świątynia stała się jedną z nielicznych na Ukrainie, które posiadają relikwie Błogosławionego oraz pierwszą w Ukrainie, która otrzymała odpust ku czci bł. Jana Pawła II.

Po uroczystej Mszy św. Dla wszystkich uczestnikow uroczystości przygotowany był posiłek w czasie ktorego miejscowy zespoł ludowy „Bratki” śpiewał tutejsze piosenki w języku polskim, ukraińskim, rumuńskim i rosyjskim. Uroczystości konsekracji świątyni zwieńczył koncert choru w kościele na cześć Jego Ekscelencji Mieczysława Mokrzyckiego. Między innymi chor wykonał utwor „Hymn Trzeciego Tysiąclecia oraz „Alleluja” Jerzego Fryderyka Haendela.

 

widem

senatrp

 

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja na realizacje działania „Polska platforma medialna – Wschód – Ukraina 2019”