W PROGRAMIE

PANEL I. MEDIA:

 Rola prasy i innych środków masowego przekazu w kształtowaniu dialogu Polaków i Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem mediów polskich na Ukrainie. Ku pamięci Bohdana Osadczuka i Mirosława Rowickiego;

PANEL ІI. HISTORIA:

 Sojusz Piłsudski-Petlura jako próba stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej;

PANEL ІII. HISTORIOGRAFIA:

 Współczesna historiografia dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich XX w. i wpływ polskiego dziedzictwa na kształtowanie obecnej sytuacji na Ukrainie;

PANEL IV. POLITOLOGIA:

 Relacje polsko-ukraińskie w zglobalizowanym świecie: w poszukiwaniu skutecznego współdziałania na tle nowych wyzwań hybrydowych i ich znaczenie dla mniejszości polskiej na Ukrainie;

 PREZENTACJA: Program historyczno-krajoznawczy:

 1/ Twierdza Przemyśl. Fortyfikacje I wojny światowej. 2/ Linia Mołtowa jako granica między GG a ZSRR;

 REJESTRACJA: ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację poprzez formularz dostępny na stronach organizatorów w terminie do 20 września 2020 r.: wid.org.pl www.kuriergalicyjski.com www.studium.uw.edu.pl pnu.edu.ua www.pwin.pl

Prezes Lilia Luboniewicz, Fundacja Wolność i Demokracja

Rektor Igor Cependa, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka

Redaktor naczelny Wojciech Jankowski, redakcja gazety „Kurier Galicyjski”

Dyrektor Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej UW

Dyrektor Stanisław Stępień, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu

Dyrektor Oleh Rafalskyj, Instytut Badań Politycznych i Etniczno-Narodowych im. Iwana Kurasa NAN Ukrainy

Z wyrazami szacunku, Anna Śmigielska, Koordynator Projektów,

mobil +48 535 977 115

 

Super User

kprm

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

widem

Projekt Fundacji Wolność i Demokracja "Polska Platforma Medialna"