W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Walenty Baluk, prof. dr hab. Małgorzata Podolak, prof. dr hab. Wojciech Sokół, oraz dr Michał Walner.

Polskie uczestnicy wygłosili ciekawe referaty i współprowadzili panele konferencyjne.

 

widem

senatrp

 

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja na realizacje działania „Polska platforma medialna – Wschód – Ukraina 2019”