2009 №25

2009 N25

 

 

 

 2009 №23-24

2009 N23 24

 

 

 

 2008 №9-10

2008 N9 10

 

 

 

 2008 №15-16

2008 N9 10

 

 

 

 2008 №11-12

2008 N9 10

 

 

 

 2007 №1-2

2007 N1 2

 

 

 

Strona 6 z 6

kprm

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

widem

Projekt Fundacji Wolność i Demokracja "Polska Platforma Medialna"