W 80. rocznicę urodzin

Profesor Kazimierz Feleszko, syn Emiliana i Aurelii Różyckiej urodził się 18 września 1939 roku w Czerniowcach na Bukowinie. Znany dziś jako slawista, który poświęcił kilkanaście lat badaniom naukowym i problematyce językowo-kulturowej Bukowiny. Miał niezwykle zdolności językowe: pamiętał z dzieciństwa trochę rumuński i ukraiński, były to języki szkoły i najbliższego sąsiedztwa, gdzie bawił się z dziećmi na ulicach Czerniowiec. Na jednej z ulic Czerniowiec, zamieszkałej przez przedstawicieli różnych grup narodowościowych językiem porozumiewania się dorosłych był niemiecki. Dzieci bawiąc się mówiły po rumuńsku, ale rozmowy z najbliższym sąsiadem odbywały się po ukraińsku.

W dniu 22-23 września  Czerniowce odwiedziła pielgrzymka naszych rodaków z różnych miast Polski: Bielska-Białej, Brennej, Górek Wielkich, Cieszyna, Porąbki, Skoczowa, Bulowic. Оrganizatorem pielgrzymki był ksiądz Marek DROŹDZIK, który ponad dziesięć lat pełnił pracę duszpasterską w Bazylice mniejszej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, a teraz wygłasza Słowo Boże na rodzinnych terenach – w mieście Bielsko-Białej. Wielu chętnych zgłosiło się odwiedzić Ukrainę. Swoją pielgrzymkę zaczęli od Lwowa, potem pojechali do Stryja, Drohobycza, Zbaraża, Poczajowa і wreszcie zostali zaproszeni na odpust i  90. rocznicę kościoła  pw. Piotra і Pawła w Trembowli, którą zaszczycił swoją obecnością  Arcybiskup Metropolita Lwowski Kościoła rzymskokatolickiego Мieczysław MOKRZYCKI.

W maju br. w sali Czerniowieckiego Muzeum Memoriałowego im. Wołodymyra Iwasiukа otwarto wystawę fotograficzną  «Podróże Polską» z cyklu «Таjemnice dróg dalekich...». W 39. rocznicę pamięci kompozytora do tablicy pamiątkowej Wołodymyra Iwasiuka siostrа poety i jego przyjaciele złożyli kwiaty, а w sali zapalono świecę pamięci.

kprm

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

widem

Projekt Fundacji Wolność i Demokracja "Polska Platforma Medialna"

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów