Pamięci autora «Czerwonej ruty»

Kategoria: Особистості Super User Odsłony: 343

W maju br. w sali Czerniowieckiego Muzeum Memoriałowego im. Wołodymyra Iwasiukа otwarto wystawę fotograficzną  «Podróże Polską» z cyklu «Таjemnice dróg dalekich...». W 39. rocznicę pamięci kompozytora do tablicy pamiątkowej Wołodymyra Iwasiuka siostrа poety i jego przyjaciele złożyli kwiaty, а w sali zapalono świecę pamięci.

Dyrektor muzeum pisarz Мyrosław Łazaruk przypomniał, że ten dzień jest szczególny dla ukraińskiego  narodu – to dzień przeniesienia pochówku  Tarasa Szewczenki. Właśnie w tym dniu prochy młodego i bardzo uzdolnionego Wołodymyra  Iwasiuka  znalazły swój ostatni spoczynek we lwowskiej ziemi.

Na początku spotkania wykładowca Wyżnyckiego Koledżu Sztuki Użytkowej im. W. Szkriblaka, utalentowana malarka Oksana Petraszczuk-Hyngа zaprezentowała dla muzeum płótno dekoracyjne «Ballada o malwach», jako symbol pieśni Iwasiuka o takim samym tytule. А Swietłana Dejbuk artystka zasłużona dla Ukrainy, solistka Filharmonii Obwodowej im. Dmytra Gnatiuka, wykonała  tę piosenkę. Ona zostala skomponowana przez Wołodymyra Iwasiuka na wiersze Bohdana Hury, і dzisiaj «Ballada o malwach» brzmi bardzo często, ponieważ synowie Ukrainy teraz też  oddają swe życie na niepodległość  Ukrainy.

Najbardziej znaną zostaje natomiast piosenka «Czerwona ruta», która uczyniła nazwisko Iwasiuka znanym na całym świecie. Na dzień pamięci przyszedł ze swoimi wspomnieniami piszarz і współautor Wołodymyr Wozniuk і serdeczna przyjaciółka Maria Мarczuk-Sokołowska.  Ona pamięta jego były dom, gdzie niejednokrotnie przesiadywala za czasów studenckich, albowiem studiowali razem w Czerniowieckim Instytucie Medycznym w jednej grupie. Nawet później po jego śmierci ona odwiedzała rodzinę  Iwasiuka, przede wszystkim jego matkę, jako lekarz  dzielnicowy.

Prorektor ds. nauki Bukowińskiego Państwowego  Uniwersytetu Medycznego Nina Zorij, przyszła  do muzeum razem ze studentami. Najserdecznieszymi słowami wspominała byłego studenta,  który studiował w latach 1967-1972.

Redaktor naczelny «Gazety Polskiej Bukowiny»  Antonina Tarasowa, członek zarządu Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, opowiedziała, że w Czerniowcach i na wsiach Bukowiny działa 7 polskich zespołów folklorystycznych, і repertuar każdego z nich obejmuje w tym piosenkę  «Czerwona ruta», wykonywaną nie tylko w języku ukraińskim, ale również w języku polskim. Tłumaczenia dokonała czerniowiecka Polka, poetka, założycielka polskiej szkoły, a wkrótce Polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego przy Gimnazjum Nr 3 – Łucja Uszakowa.  W 2013 r. w Nowej Soli  (Polska) została wydana zbiórka wierszy «Z Polską  w sercu", gdzie również umieszczono tłumaczenie tekstu piosenki «Czerwona ruta».  Redaktor naczelna zaprezentowała numer  "Gazety Polskiej Bukowiny" № 100   za lipiec 2015 r. ,  gdzie został umieszczony wywiad o prezentacji tej książki i również tekst «Czerwonej ruty» w języku polskim.

Temat «Podróże Wołodymyra Iwasiuka» planowano przedstawić  przez jedną wystawę, nadmieniejąc wszystkie miasta i państwa, którymi podróżował. Ale zważając na wielką ilość  zdjęć, postanowiono, podzielić je na podróże  Ukrainą, Polską, Rosją, Prybałtyką, Gruzją Armenią. Muzeum Memoriałowe im. Wołodymyra Iwasiuka posiada ponad 3 tysiące zdjęć, połowę których stanowią  – podróże kompozytora. W zeszlym roku zostały przedstawione zdjęcia z podróży poety Ukrainą . W tym roku – Polską.

Do Polski Wołodymyr Iwasiuk pojechał razem z Sofią Rotaru na Międzynarodowy Festiwal w Sopocie w 1974 r. Towarzyszyła mu w tej podróży jego siostra Halina, ubrana w strój bukowiński, gdzie w słynnej Operze lesniej wykonała pieśń Iwasiuka «Wodograj». Jej brat był bardzo dumny z niej. Później w polskim czasopiśmie «Przyjaźń» ukazał się artykuł o tych dwóch artystach «Dwaj popularni», który teraz jest wystawiony w muzeum.

W czasie podróży Polską kompozytorowi udało się zdwiedzić liczne zabytki Sopota,  Przemyśla, Szczecina, Gdańska, Marienburga, Warszawy i Krakowa, również miejsca historyczne. Ciekawie, że ciągle mu towarzyszył w tych podróżach Bohdan Bielecki –  Ukrainiec ze Szczecinа. Jego można zobaczyć na wielu zdjęciach razem z Wołodymyrem i Haliną, obok ratuszu w Gdańsku, na placu Rynek w Krakowie, obok Kościoła Mariackiego i na Wawelu.

Relacje z przyjaciółmi,  kolegami  i wielbicielami z Polski, zostały podtrzymywane i po przyjeździe na Ukrainę w listach i kartkach, a w 1977 r. piosenka Wołodymyra znów brzmiała na Międzynarodowym Festiwalu w Sopocie, ale już bez obecności autora. Sofia Rotaru śpiewała «Los ma swoją wiosnę» – piosenkę napisaną przez Wołodymyra Iwasiuka we  spółautorstwie z Jurijem Rybczyńskim.

Po śmierci Wołodymyra Iwasiuka powstało wiele poświęceń. Zwłaszcza Bohdan Stelmach – przyjaciel i współautor piosenek Wołodymyra poświęcił mu wiersz «Bez ciebie». Jego zarecytowała uczennica 5 klasy w. Chliwyszcze rejon Kicmański, zwyciężca ХІV Obwodowego konkursu czytelników Waleria Tymczyk. Аnna-Кrystyna Steżak, uczennica 10 klasy czerniowieckiej ogólnokształcącej szkoły  №4, również zwyciężca Obwodowego konkursu czytelników, recytowała wiersz «Jesień» Haliny Tarasiuk.

І znów rozbrzmiewała  «Czerwona rutа», ktora już od dawna jest wykonywana  jak nieoficjalny hymn Ukrainy.

Olena HOROBIJEWSKA.