Oбласному Товариству польської культури ім. Адама Міцкевича 20 років

Goście gratulowali Solenizantom

Niedziela 14 lutego zaczęła się od uroczystej mszy w Kościele parafialnym pw. Podwyższenia Świętego Krzyża z okazji 20-ej rocznicy powstania Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Ksiądz dziekan Marek życzył członkom Towarzystwa pogody ducha oraz sukcesów w działalności kulturowo-edukacyjnej, wszystkich parafian przywitał Prezes Towarzystwa Władysław Strutyński, autorski wiersz o Matce-Polsce przeczytała wiceprezes Towarzystwa Łucja Uszakowa.

O godzinie 15-ej w świątecznie ozdobionej sali Pałacu Akademickiego Bukowińskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego zebrała się liczna społeczność bukowińska, ktу­ra przyszła pogratulować Solenizantom. Uroczystą akademię rozpoczął Prezes Towarzystwa, doc. Czerniowieckiego Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza, Władysław Strutyński. Według polskich tradycji ksiądz Marek zaprosił wszystkich obecnych do wspólnej modlitwy.

Następnie Władysław Strutyński w krótkiej wzmiance historycznej scharakteryzował 20-letnią drogę Towarzystwa jako reprezentanta wspólnoty polskiej Bukowiny. Podkreślił wagę tych pierwszych inicjatyw, pierwszych kroków w kierunku zrzeszenia organizacyjnego Polaków mających miejsce pod koniec 1989 – na początku 1990 r. Wspomniał również o wadze tego, że należy pamiętać, szczególnie młodzieży, założycieli Towarzystwa, których już nie ma wśród nas. To Antoni Pytko, Tadeusz Rogowski, Eberhard Horodecki, Jan Drozdowicz, Jadwiga Kriczko, Jadwiga Konduracka, Sylwia Pyndyk, Ludwik Markulak, a także siostry Olga i Elżbieta Fifar, Adela i Karol Grymscy, Wiktor i Gizela Kmieć oraz wielu innych. Podziękował weteranom ruchu polonijnego, pierwszemu Prezesowi Towarzystwa Jadwidze Kuczabińskiej, członkowi pierwszych zarządów Leopoldowi Kałakajło, inicjatorom założenia oddziałów Towarzystwa w Pance Michałowi Klusykowi, w Starej Krasnoszorze Katarzynie Drozdyk, w Dolnych Piotrowcach Marii Malickiej, Stanisławowi Tomaszowi, założycielowi znanego zespołu folklorystycznego „Echo Prutu”.

Obecni na sali zostali również poinformowani o tym, że do Jubileuszu Towarzystwo dotarło z poważnymi sukcesami. Język polski wykładany jest w Dolnych Piotrowcach, Starej Krasnoszorze, Pance, w Polskiej Szkole Niedzielnej w Czerniowcach, od 2009 r. w Storożyńcu. Utworzono polską grupę w przedszkolu Nr 25 w Czerniowcach.

Poza tym języka polskiego uczą się studenci wydziału filologii oraz katedry stosunków międzynarodowych wydziału historii, politologii i stosunków międzynarodowych w Czerniowieckim Narodowym Uniwersytecie im. Jurija Fedkowycza. Zarząd Towarzystwa wspierał nawiązanie oraz rozwój stosunków między uniwersytetem a uniwersytetami w Rzeszowie, Krakowie, Zielonej Górze, Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Wschodnioeuropejską Wyższą Szkołą Państwową w Przemyślu, Instytutem Studiów Politycznych PAN w Warszawie.

Istotnymi są również osiągnięcia Towarzystwa w odrodzeniu dziedzictwa kulturowego Polonii Bukowińskiej. Już na początku lat 90-ych rozpoczął swoją działalność zespół folklorystyczny „Wianeczek” w Dolnych Piotrowcach (kierownik – Maria Malicka). Obecnie już Zasłużony dla Kultury Polskiej do tego jeszcze zespół ludowy, uczestnik corocznych festiwali „Bukowińskie spotkania”. W tym samym czasie działał odrodzony chór klasyczny „Lutnia”, którym kierował Michał Makłowicz. Obecnie przy Towarzystwie działają Zasłużony dla Kultury Polskiej zespół folklorystyczny „Echo Prutu” (kierownik – Lilia Pyndyk), dziecięce – w Polskiej Szkole Niedzielnej przy gimnazjum Nr 3 w Czerniowcach „Kwiaty Bukowiny” (kierownik – Łucja Uszakowa) oraz „Dolinianka” w Starej Krasnoszorze (kierownik – Regina Kałuski). Poza tym zespół młodzieżowy „Bukowińskie kolory”, Czerniowce (kierownik – Irena Manyk) oraz zespół folklorystyczny „Dolina Siretu” z Tereblecza (kierownik – Walentyna Wyszniak). Amatorzy Towarzystwa godnie reprezentowali Bukowinę i Ukrainę w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, we Włoszech, w Austrii oraz licznych festiwalach na Ukrainie.

Do 100-ej rocznicy Domu Polskiego w Czerniowcach (2002 r.), jak słusznie zaznaczył Prezes, właśnie dzięki wsparciu materialnemu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (Warszawa), wysiłkom członków Towarzystwa, została zrekonstruowana, wyremontowana i wyposażona w odpowiednią aparaturę oraz meble część pomieszczeń przekazanych społeczności polskiej Czerniowiec przez Radę Miejską. Bezpośrednio pracami remontowymi kierowali Prezes Towarzystwa Władysław Strutyński oraz członek Zarządu Illa Kmieć. Miasto otrzymało jeszcze jeden nowoczesny ośrodek kulturowy.

Wyjątkowym wydarzeniem stało się odrodzenie „Gazety Polskiej Bukowiny” (2007 r., redaktor naczelny – Antonina Tarasowa) jako następczyni „Gazety Polskiej”, pierwszy numer której ukazał się jeszcze w dalekim 1883 r. Przez długie cztery lata Prezes Towarzystwa ciągle zwracał się z prośbami do zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” o wsparcie w rozpoczęciu ukazywania się polskojęzycznej gazety jako organu Towarzystwa Obwodowego. Te wysiłki zakończyły się powodzeniem.

Towarzystwo wspólnie z Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowicza stworzyli w 2007 r. Centrum „Wschodnia Szkoła Studiów Polskich imienia Antoniego Kochanowskiego”

Jednym z podstawowych zadań polskiej organizacji społecznej w chwili obecnej, jak słusznie zauważył Władysław Strutyński, jest aktywne wspieranie organów samorządu regionalnego w nawiązywaniu oraz pogłębienie współpracy obwodu z regionami w Polsce, mianowicie województwem śląskim oraz województwem łódzkim, miastem Konin.

Solenizantom przyszli pogratulować: 1-szy zastępca Przewodniczącego Czerniowieckiej obwodowej administracji państwowej Wiktor Pawluk, Burmistrz Miasta Mykoła Fedoruk, kierujący sprawami Sejmiku obwodowego Arkadiusz Mojsej, wicekonsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie Marcin Ziniewicz, delegacja z ramienia „Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie” na czele z członkiem Zarządu Marią Siwko, delegacja „Związku Polaków Rumunii” z Suczawy z członkiem Zarządu Stanisławą Jachimowską, dyrektor Międzynarodowego festiwalu „Bukowińskie Spotkania” Zbigniew Kowalski (Polska), Prezes zarządu Obwodowego oddziału Ukraińskiej fundacji kultury Walentyna Diakowska, delegacja „Proswita” na czele z Ostapem Sawczukiem, prezes Ukraińskiego Domu Narodowego Wołodymyr Staryk, prezesi oraz członkowie Towarzystw Narodowych: rumuńskich Wasyl Byku, Iwan Broaska, Arkadiusz Opajeć; Wspуlnoty Żydowskiej obwodu czerniowieckiego Lew Klejman oraz organizacji charytatywnej „Chesed Szuszana” Leonid Fuks; Towarzystwa Niemieckiego Inga Wittal; delegacja Uniwersytetu W tym prorektor do spraw współpracy z zagranicą prof. Jurij Łopatyński, kierownik katedry stosunków międzynarodowych prof. Jurij Makar, kierownik katedry historii i kultury języka ukraińskiego prof. Marian Skab oraz prof. tej samej katedry Nadija Babycz, nasi koledzy ze szkoły muzycznej Nr 2 na czele z dyrektorem szkoły Haliną Pławiuk, wójt wsi Mahała Ołena Nandrysz.

Towarzystwo, Oddziały Towarzystwa, zespoły, weterani zostali również wyróżnieni dyplomami Obwodowej Administracji Państwowej, Sejmiku Obwodowego, Rady Miasta, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Prezes Towarzystwa również przeczytał gratulacje otrzymane od Ambasadora RP na Ukrainie Jacka Kluczkowskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka oraz Wicemarszałka Artura Bagieńskiego, Konsula RP w Bukareszcie Anny Zalewskiej, Prezesa Towarzystwa „Wspólnota Polska” Macieja Płażyńskiego (Warszawa), dyrektora Oddziału Towarzystwa „Wspólnota Polska” w Krakowie Kazimierza Dobrzańskiego, burmistrza miasta partnerskiego Rzgów Jana Mielczarka, wójta gminy Brenna Iwony Szarek, Prezesów zarządu centrum handlowego „PTAK S.A.” (Rzgуw) Jacka Ptaka, Bogdana Migdała oraz wiceprezesa Pawła Babskiego.

Na zakończenie uroczystości Julia Wąsowicz oraz Alona Suchecka wręczyły gościom nieduże koperty ze stylizowanymi wyrobami, które zrobili dzieci z grupy zorganizowanej przy Kościele w Czerniowcach. A następnie scenę uświetniły pieśni, tańce ludowe. Rozpoczął się koncert świąteczny, w którym wzięły udział: zespoły Towarzystwa „Echo Prutu”, „Bukowińskie kolory”, „Kwiaty Bukowiny”, dzieci z polskiej grupy przedszkola Nr 25. Z wierszem wystąpił uczeń Polskiej Szkoły Niedzielnej Piotrek Oskwarek. Pięknie brzmiały skrzypce w rękach Olgi Ganziuk. Zaczarowali wszystkich śpiewem doc. Łarysa Markulak oraz Grygorij Postewka. Z autorską pieśnią w asyście trio instrumentalnego „Terco Bene” wystąpił członek Zarządu Jan Szejka. Niestety, w związku ze śnieżycą nie przyjechały oraz nie wystąpiły polskie zespoły – dziecięcy „Dolinianka” ze Starej Huty, „Wianeczek” z Dolnych Piotrowiec, „Dolina Siretu” z Tereblecza.

Gratulował Solenizantom, według tradycji bukowińskiej, rumuński zespół młodzieżowy „Margarytar” (ze wsi Mahała, kierownik – Marian Nandrysz), zespół orkiestry muzyki żydowskiej Domu Kultury Rosza pod kierownictwem laureata premii Sydora Worobkiewicza Lwa Feldmana, zespуł ludowy „Dżereło” z kolegium pedagogicznego (kierownik – Mykoła Katerynczuk), trio instrumentalne w składzie Oli Gandziuk (skrzypce), Jurij Pasicznyk (flet) oraz Wiktor Perepeluk (kobza). Na zakończenie uroczystego koncertu wszystkich zaczarował przepięknymi pieśniami ukraińskimi Zasłużony artysta Ukrainy Iwan Derda.

Z podniesieniem koncert prowadzili członkowie młodzieżowego ośrodka Towarzystwa „Ognisko” Elżbieta Bartosz oraz Anatolij Biłyk.

Po zakończeniu uroczystości już przy kawie, w ojczystym Domu Polskim goście kontynuowali gratulować Solenizantom oraz jeszcze długo w świątecznie udekorowanej sali w różnych językach brzmiały pieśni bukowińskie.

Sergij SZWYDIUK,

Piotr ŻUKOWSKI

  

 

 

widem

senatrp

 

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja na realizacje działania „Polska platforma medialna – Wschód – Ukraina 2019”