Старт

Narodowe Święto Niepodległości Polski. Pozdrowienie Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

SZANOWNI PAŃSTWO, w związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości Polski 11 listopada, kiedy to nasza Ojczyzna po raz 103 świętować będzie odzyskanie niepodległości, pragnę złożyć na Państwa ręce serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Korzystając z okazji chciałbym także wyrazić słowa uznania za Państwa dotychczasową pracę na rzecz podtrzymywania i krzewienia polskości wśród członków Państwa organizacji. Nie mogę nie wspomnieć o Państwa zaangażowaniu w popularyzację polskiej kultury i języka wśród miejscowej społeczności. Jest mi niezmiernie przykro, że nie mogę przekazać Państwu tych słów bezpośrednio. Tegoroczne obchody Święta niepodległości Polski zbiegają się również z 30. rocznicą odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Nie zapominajmy, że przed 30-tu laty Polska była pierwszym państwem na świecie, które uznało niepodległość Ukrainy.

Niestety już po raz drugi zmuszeni byliśmy do rezygnacji z tradycyjnego spotkania z Państwem Prezesami z okazji Dnia Niepodległości. Decyzja podyktowana jest pogarszającą się radyklanie sytuacją epidemiczną na Ukrainie i wprowadzanymi w związku z nią ograniczeniami. Wraz z moimi współpracownikami dołożymy starań, by uczestniczyć w Państwa przedsięwzięciach organizowanych w mniejszym formacie tak, jak robimy to od momentu pojawienia się pandemii. Będziemy też wykorzystywać każdą inną nadarzającą się okazję do spotkań z Państwem.moimi współpracownikami dołożymy starań, by uczestniczyć w Państwa przedsięwzięciach organizowanych w mniejszym formacie tak, jak robimy to od momentu pojawienia się pandemii. Będziemy też wykorzystywać każdą inną nadarzającą się okazję do spotkań z Państwem.W ostatnim czasie mieliśmy sposobność goszczenia w Winnicy nauczycieli języka polskiego w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Wśród nauczycieli znalazło się także wielu prezesów organizacji polskich, którzy łączą obie funkcje. Spotkanie było możliwe dzięki obowiązującej wówczas w obwodzie winnickim tzw. żółtej strefie oraz faktowi, że większość z nauczycieli jest zaszczepiona. W tej chwili władze zdecydowały o zaostrzeniu ograniczeń, dbając tym samym o zdrowie mieszkańców. Pragniemy uszanować tę decyzją także dlatego, że uważamy zdrowie za jedną z największych wartości człowieka.Życząc Państwu raz jeszcze wszystkiego co najlepsze, liczę na rychłe spotkanie w dużym gronie.

Z poważaniem,

Damian CIARCIŃSKI,

Konsul Generalny RP w Winnicy.

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може бути прирівняна до офіційної позиції канцелярії Голови Ради Міністрів.

stopka2021