Старт

Pamiętamy...

W najbliższy poniedziałek, 13 grudnia, w Polsce będziemy obchodzić 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Głównym hasłem i znakiem, który symbolizować ma tegoroczne obchody zarówno w Polsce, jak i za granicą, będzie światło wolności.

Symbol ten jest nawiązaniem do tradycji zapalania świeczek w oknach w kolejne rocznice 13 grudnia 1981 roku na znak protestu przeciwko systemowi autorytarnemu i pamięci o jego ofiarach. Świeczkę, w akcie dużej odwagi cywilnej, zapalano w oknach wielu polskich domów. Niekiedy w geście solidarności z Polakami robiono to również za granicą.

Wszystkich Państwa zachęcamy do zapalenia 13 grudnia o godzinie 19:30 świeczek w oknach Państwa domów.

Dziękujemy za pamięć!

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може бути прирівняна до офіційної позиції канцелярії Голови Ради Міністрів.

stopka2021