29 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

Bukowińskie Spotkania

Polska. Lubań. 23 – 24. 08. 2018, Dzerżeniowo, 25 – 26.08.2018.

 

„SPOTKANIE BUKOWIŃCZYKÓW NA BALU W DOMU POLSKIM”

Temat tegorocznego XXIX Miądzynarodwego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”, który rozpoczyna się w czerwcu w Jastrowiu i Pile (Polska), dalej podrożuję na Bukowinę Ukraińską, do Czerniowiec (lipiec), potem następne zespoły ukraińskie, rumuńskie, polskie, węgierskie wędrują do Kympulunga Miłdowieniesk (Południowa Bukowina, Rumunia, koniec lipca) i na początku sierpnia bukowińska wielokulturowość gości u seklerów w Bońchadzie na Węgrach.