V Międzynarodowy Młodzieżowy Konkurs Polskiej Piosenki lat 60 – 80 „Bukowińskie Malwy”

Konkurs odbył się 5 października 2019 r. w Sale Akademickiej, w Czerniowcach.

W V Międzynarodowym Młodzieżowym Konkursie Polskiej Piosenki lat 60 - 80 „Bukowińskie Malwy” uczestniczyło 18 solistów, 2 dueta, 1 kwartet. Jedna solistka była z Rumunii. Organizator konkursu – Czerniowieckie Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Współorganizatorem Konkursu wystąpił Konsulat Generalny RP w Winnicy.

Występowali dzieci i młodzież różnych narodowości – Polacy, Ukraińcy, Rumuni. Uczestnicy byli podzieleni na cztery kategorie wiekowe: – od 6 do 9 lat, od 10 do13 lat, od 14 do 17 lat i od 18 do 28 lat. Poważne jury przyznało, że Gran Prix otrzymała Ukrainka Anna-Marija Kałancza (IV kategoria). Wśród zespołów I  miejsce otrzymali Polacy ze Starej Huty – Emilia i Karolina Kałuscy (II kategoria); II – duet Olesia Wołoszczuk i Walerij Postewko (III kategoria); III – rumuński kwartet "Armonia" ze wsi Magała, Daniela Jakobąc, Witalina Listkowa, Taisia Biwołaru, Diana Kobrak (IV kategoria).

W 1-ej wiekowej kategorii chętnych występować nie było. W 2-ej – I miejsce  jury nie dało nikomu. II – otrzymała Polka Antonina Kica z Dolnych Piotrowiec, a III Emilia Kałuski, ze Starej Huty. Kira Zozula ze Storożyńca otrzymała „Nagrodę Publiczności”.

W 3-ej wiekowej kategorii I miejsce jury jednogłośnie przeznaczyło Sabinie-Jelenie Iwanow z Rumunii. III – otrzymała Anna Jaćko.

W 4-ej wiekowej kategorii I miejsce otrzymała Wiktoria Atamaniuk; II. – Waleria Semeniuk; III. – Waleria Wodowozyk.

Pod czas Galowych występów uczestników Konkursu przywitali balowy duet Аnna Burłaka i Paweł Drozdyk, którzy tańczyli pod melodię piosenki Seweryna Krajewskiego „Wielka miłość”; studenci-hindusi z Czerniowieckiego Bukowińskiego Państwowego Uniwersytetu zaśpiewali konkursantom „Czerwoną Rutę”; od Austriacko-Niemieckiego Towarzystwa Kultury konkursantów niemieckimi piosenkami przywitała Pani Marija Pendiur.

Konkursantów i widzów przywitali Konsulowie KG RP w Winnicy Magda Arsenicz i Tomasz Sipowski.

Mówimy dowiedzenie V Konkursowi i przez dwa lata spotykamy się na VI Konkursie Polskiej Piosenki lat 60 - 80 „Bukowińskie Malwy”

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може бути прирівняна до офіційної позиції канцелярії Голови Ради Міністрів.

stopka2021