Буковинська Полонія

Śladami górali czadeckich

    Już prawie od półtora roka czytelnicy “Gazety Polskiej Bukowiny” są  fanami wiadomości pobieranych  przez   grupy  “Bukowina bez granic” i “Czadecko” na Facebooku. Ubiegły rok owocował  w różne ciekawostki  na temat kultury i tradycji górali czadeckich.  Jednym z najbardziej aktywnych autorów jest pan Jerzy GUŁA.  Przez  najbliższe 365 dni grupa “Czadecko” ma zamiar skupić się na kontynuowaniu zbierania informacji o tańcach górali czadeckich z Bukowiny rumuńsko-ukraińskiej. Odbędzie się  ogrom  wyjazdów i spotkań, które pozwolą zgromadzić wszystkie  informacje dotyczące różnic  w sposobie tańczenia.  Na ten moment grupa podaje zebrane  nazwy tańców, do których dotarła.  Częściowo  grupa posiada  już materiał, aby pracować nad nimi i już zaczęła je opisywać. Roboty nie mało, bo i kultura bogata.

Oto nazwy tańców:

1. Dawidynka ("Jasiek", "Szurany", "Aniela")

2. Sztyri kroki

3. Kosa

4. Kozak

5. Ciapkany (“Tosiany”)

6. Kłaniany

7. Grożony

8. Walczyk

9. Podbijana

10. Trupa Cyka

11. Sztajer

12. Spacer Polka

13. Tupany

14. Romankuca

15. Trojak

16. Syrba

17. Wybijany

18. Krajc polka

19. Cioban („Czoban”)

20. Dolinianka

21. Harkan

22. Bukowinianka

23. Kryncuny

24. Sołonczanka

25. Polka glazir

26. Zajunczek („Cyganka”)

27. Alunielu

28. Sioła Jelinia

29. Hore Mare

30. Brautanz

Niektóre całe tańce są w dwóch lub trzech wersjach jak  np. Syrba czy Walczyk. Wierzymy, że lista tańców nie kończy się na tych, które podała grupa.

 Oczywiście nie będzie zapomniano i o strojach.

W imieniu  czytelników  redakcja “Gazety Polskiej Bukowiny” serdecznie dziękuje grupom “Bukowina bez granic” i “Czadecko “za róźnego rodzaju materiały i publikacje o kulturze górali czadeckich.  Ẑyczymy Państwu jeszcze bardziej owocnych poszukiwań  bogatych tradycji i elementów kultury górali czadeckich. 

Redakcja “Gazety Polskiej Bukowiny”

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

stopka2023