Kazimierz Feleszko – Bukowińczyk, slawista

W 80. rocznicę urodzin

Profesor Kazimierz Feleszko, syn Emiliana i Aurelii Różyckiej urodził się 18 września 1939 roku w Czerniowcach na Bukowinie. Znany dziś jako slawista, który poświęcił kilkanaście lat badaniom naukowym i problematyce językowo-kulturowej Bukowiny. Miał niezwykle zdolności językowe: pamiętał z dzieciństwa trochę rumuński i ukraiński, były to języki szkoły i najbliższego sąsiedztwa, gdzie bawił się z dziećmi na ulicach Czerniowiec. Na jednej z ulic Czerniowiec, zamieszkałej przez przedstawicieli różnych grup narodowościowych językiem porozumiewania się dorosłych był niemiecki. Dzieci bawiąc się mówiły po rumuńsku, ale rozmowy z najbliższym sąsiadem odbywały się po ukraińsku.

W 1945 rodzice Kazimierza Feleszki wraz z innymi bukowińskimi rodzinami przesiedlili się z Czerniowiec na Śląsk Opolski, do Prudnika. Śląsk – następny obszar wymieszania kultur i języków: gwara śląska, język niemiecki, czeski z-za pobliskiej granicy. W Prudniku Kazimierz ukończył szkołę podstawową, a następnie średnią.

Drogę zawodową rozpoczął w 1957 r. kierując się na studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Z czasem doskonalił język niemiecki, ukraiński, rumuński. Mówił gwarą śląską, co stanowiło często powód wyśmiewania go przez kolegów. Studiował slawistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie opanował języki byłej Jugosławii, zwłaszcza serbski i macedoński, następnie zaś bułgarski. Znajomość wielu języków sprzyjała powodzeniu w jego studiach, a następnie w językoznawczych badaniach naukowych. Magisterium z serbokroatystyki uzyskał w r. 1962, doktorat z tego samego zakresu w 1970., w r. 1980 habilitował się z językoznawstwa polskiego.

Zmarł 3 lipca 2001 roku w wieku 62 lat. Ewa Rzetelska-Feleszko napisała następujące: „Do końca otoczony troskliwą i czułą opieką rodziny. Dziś, tj. 6. 07.2001 roku Prezydent RP miał Mu wręczyć nominację profesora tytularnego. Zdążył jeszcze w tej sprawie otrzymać pismo z Kancelarii Prezydenta i nim się cieszyć.

Pracował naukowo jako slawista, zajmował się językami południowych Słowian i pograniczem ukraińskorumuńskim, wiele podróżował po Europie, zwłaszcza po wszystkich krajach bałkańskich; swobodnie mówił wieloma językami. Był nauczycielem akademickim w Polsce (Uniwersytet Warszawski) i w Niemczech (Monachium). Studenci uwielbiali Go, miał z nimi świetny kontakt, był też dla nich autorytetem.

Miał wyjątkowy dar zyskiwania sympatii i przyjaźni wszędzie, gdzie się znalazł. Również w ostatnich ciężkich miesiącach w – szpitalu, wśród lekarzy i pielęgniarek. Uwielbiały go wszystkie dzieci własne i przyjaciół. Wychował dwie przybrane córki i syna.

Był tułaczem: urodzony w Czerniowcach w regionie zwanym Bukowiną (dziś na Ukrainie), przesiedlony po wojnie na Śląsk Opolski do Prudnika, prawie 40 lat spędził w Warszawie. Przez całe dorosłe życie szukał swojej ojczyzny w różnych krajach, nie mogąc jej odnaleźć. Bardzo wiele zrobił dla sprawy „małych ojczyzn”, zwłaszcza dla rodzinnej Bukowiny.

Kochał życie, wszystkie jego dary i przywileje. Lubił – po bałkańsku – śpiewać, tańczyć bawić się w atmosferze „zastawionego stołu”. Brak mu było wytrwałości właściwej naukowcom.

 

Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne „Bukowińskie Spotkania” którym towarzyszyły Międzynarodowe Konferencję Naukowe

Tytuły tomów wydanych po konferencjach

1991

II Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”

Bukowina. Wspólnota kultur i języków

1994

V Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”

Bukowina. Blaski i cienie „Europy w miniaturze”

1999

X Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”

Bukowina. Razem czy osobno?

2005

XVI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” – edycja ukraińska

Bukowina. Tradycje i spółczesność

2009

XX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”

Bukowińskie spotkania naukowe. Integracja społeczno-kulturowa na Pograniczu

2014

XXV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”

Bukowińskie Spotkania Naukowe. Inni wśród Swoich

2019

XXX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”

Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe

Los obdarował go miłością ludzi, ale i cierpieniem ponad miarę. Choroby wplatały się we wszystkie lata Jego życia. Ostatnia, bardzo ciężka ciągnęła się przez dwa lata”. List z dnia 4.07.2001, podpisany Ewa Feleszko.

Była moim Nauczycielem i Mistrzem takim na zawsze go zapamiętałam i taki zostanie w mojej pamięci.

Kazimierz Feleszko zapoczątkował Międzynarodowe Konferencję Naukowe, które towarzyszyły Międzynarodowemu Festiwalowi Folklorystycznemu „Bukowińskie Spotkania”.

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може бути прирівняна до офіційної позиції канцелярії Голови Ради Міністрів.

stopka2021