Особистості

Zmarła Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz, wiceprezes FOPnU

Smutna wiadomość dotarła na Bukowinę...

Kulikowicz Dutkiewicz

Zmarła Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz, wieloletni wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, a od 1993 r. - redaktorką naczelną czasopisma Federacji „Nasze Drogi”.

Ta wychowanka polskiej szkoły im. Marii Magdaleny we Lwowie, absolwentka Politechniki Lwowskiej z wielkim zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz odrodzenia polskości na Ukrainie. Zależało jej na budowaniu polskiej tożsamości narodowej Polaków mieszkających na Ukrainie, wzbudzaniu w nich poczucia więzi wspólnotowej z Polakami z kraju i z Ojczyzną.

Była wielkim przyjacielem Bukowińskiej Polonii, aktywnie współpracowała z Zarządem Głównym Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, czasopismem Towarzystwa „Gazeta Polska Bukowiny”. Łączyła nas wspólnota wartości i celów, była dla nas przykładem oddania pracy na rzecz innych. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Jej ofiarna praca na rzecz środowiska Polaków na Ukrainie, a także umacniania więzi z Ojczyzną została doceniona i wyróżniona odznaczeniami: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, a także Orderem Uśmiechu.

Rodzinie, przyjaciołom składamy wyrazy szczerego współczucia.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

Zarząd Główny Otganizacji Społecznej

„Obwodowe TKP im. Adama Mickiewicza”

Redakcja „Gazety Polskiej Bukowiny”

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може бути прирівняна до офіційної позиції канцелярії Голови Ради Міністрів.

stopka2021