2008 №9-10

2008 N9 10

 

 

 

 2008 №15-16

2008 N9 10

 

 

 

 2008 №11-12

2008 N9 10

 

 

 

 

widem

senatrp

 

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja na realizacje działania „Polska platforma medialna – Wschód – Ukraina 2019”