Z głębokim smutkiem żegnam...

Z głębokim smutkiem żegnam
sp 
Ks. Prof. Romana Dzwonkowskiego SAC
Odszedł od nas przyjaciel i duszpasterz Polaków na Wschodzie
Opiekun i badacz historii Kościoła katolickiego na Wschodzie
Wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższego Seminarium
Duchownego w Ołtarzewie i seminarium duchownego w Gródku Podolskim na Ukrainie
Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
Jeden z założycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Obrońca Dobrego Imienia Polski i Polaków
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz odznaką honorową MSZ Bene Merito – za działalność wzmacniającą pozycję Polski
na arenie międzynarodowej
Księdza Profesora zapamiętamy jako człowieka modlitwy i czynu
 
Rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim Rodakom
składam najgłębsze wyrazy współczucia
Jan Dziedziczak
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

Super User

kprm

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

widem

Projekt Fundacji Wolność i Demokracja "Polska Platforma Medialna"