Новини

Taras IVASYUTYN - Kawaler Honorowego Orderu Palm Akademickich

Order Palm Akademickich to francuskie odznaczenie państwowe nadawane za zasługi w dziedzinie oświaty i nauki. Jest przyznawany jako nagroda zarówno obywatelom Francji, jak i innych krajów, nauczycielom, naukowcom i działaczom kultury, pisarzom. Pierwotnie ustanowione jako tytuł honorowy przez cesarza Napoleona Bonaparte w 1808 r. w celu uhonorowania  wybitnych profesorów Uniwersytetu Paryskiego. W obecnej formie zostało ustanowione 4 października 1955  przez premiera Edgara Faure’a na wzór odznaczenia nadawanego od 1808. Jest to więc  najstarsze wyłącznie cywilne francuskie odznaczenie.

Pan Taras został odznaczony Orderem Palm Akademickich w 2017 roku. Jednak ze względu na pewne okoliczności tylko niedawno w Paryżu wręczono nagrodę naukowcowi z Czerniowiec.

Z kolei w 2017 roku ambasador Francji w Ukrainie Isabelle Dumont poinformowała, że ​​Minister Edukacji Narodowej Francji nadał Tarasowi Iwasiutinowi stopień Kawalera Orderu Palm Akademickich za wysokie osiągnięcia zawodowe, a także w uznaniu zasług na rzecz szerzenia języka i kultury francuskiej.  Przez całe życie był wykładowcą języka francuskiego na Uniwersytecie w Czerniowcach, a przez ponad 15 lat Taras Ivasyutyn kierował Katedrą Neofilologii i Tłumaczeń Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

- Nagrodę wręczył mi w imieniu rządu francuskiego odpowiedzialny pracownik departamentu prawnego francuskiego Zgromadzenia Narodowego (niższej izby parlamentu), kawaler Legii Honorowej Yves-Marie Dublais, który  studiował w liceum razem z synem Paula Celana - Erykiem - powiedział Taras Ivasyutin. - Yves-Marie Dublé jest zakochany w naszym mieście i posiada dużą bibliotekę o Czerniowcach.”

Taras Ivasyutyn jest wielkim i stałym sympatykiem Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza, doskonale mówi po polsku, a także śpiewa popularne piosenki nie tylko po francusku i polsku, ale także w innych charakterystycznych dla Bukowiny językach – ukraińskim, niemieckim, hebrajskim.

Członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza, przedstawiciele Polonii regionu, a także redakcja „Gazety Polskiej Bukowiny” serdecznie gratulują Panu Tarasowi tak wysokiego wyróżnienia i życzą dalszych twórczych sukcesów w rozwoju kultury naszego kraju.

Natalia FESZCZUK

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

stopka2023