Gazeta Polska w 2019 roku

image001

Redaktor naczelny „GPB” Antonina Tarasowa pracuję nad kolejnym numerem gazety

image002

Walentyną Karpiak, zajmuję się składem miesięcznika, opracowaniem na komputerze materiałów prasowych oraz fotomateriałów i ich rozmieszczeniu w kolejnych numerach „GPB” i redaktor naczelny Antonina Tarasowa.

image003

Przygotowanie do druku kolejnego numeru „GPB”

image004

Piszemy dyktand z „Gazetą Polską Bukowiny” na VI konkursie Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie”, maj, 2019 r., Czerniowce

image005

„GPB” na Międzynarodowym Folklorystycznym Festiwalu „Bukowińskie Spoptkania” w Rumunii, Kympułung Mołdowienesk, lipiec 2019

image006

„GPB” na Dniach Europy razem z Prezydentem m. Czerniowce Olekcijem Kasprukiem, Czerniowce, lato 2019 r.

image007

Prof. dr hab. Jurij Makar, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach, polonista

 

 

widem

senatrp

 

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja na realizacje działania „Polska platforma medialna – Wschód – Ukraina 2019”