Особистості

Muzyka i język polski - obok siebie

„CAŁE MOJE ŻYCIE JESTEM związana z językiem polskim”, – mówi pani Lilia. „Jako uczennica uczęszczałam też wówczas do Polskiej Szkoły Niedzielnej, która działała przy Gimnazjum nr 3 (obecnie Liceum nr 10). Swoją wiedzę zawdzięczam nauczycielce pani Łucji Uszakowej, która przez wiele lat uczyła dzieci języka polskiego w Polskiej Szkole Niedzielnej założonej przez nią samą w Czerniowcach. W domu rozmawiałam po polsku z babcia Wiktorią Przybylską, rodowitą Polką, która nauczyła kochać wszystko co polskie”.

Lilia Pyndyk jest nie tylko nauczycielką z wykształcenia. Miłość do muzyki zaszczepił u niej ojciec, Wasyl Pyndyk, Zasłużony dla Kultury Ukraińskiej, solista-bandurzysta Filharmonii Czerniowieckiej. To on zaprowadził ją do szkoły muzycznej, gdzie uczyła się gry na fortepianie. I od tego czasu muzyka towarzyszy Pani Lilii przez całe życie. Ukończyła wydział muzyczny Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego imienia Jurija Fedkowicza. Następnie przez pięć lat studiowała na Wydziale Polskich Dyrygentów Chóralnych Uniwersytetu Poznańskiego.

Lilia PYNDYK - nauczycielka języka polskiego w Liceum nr 10. To właśnie tutaj funkcjonuje jedyne spośród ogólnokształcących szkół średnich w Czerniowcach Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe. Uczniami centrum są nie tylko dzieci uczący się w Liceum nr 10, ale również dzieci i młodzież z innych szkół miasta. Polskie Centrum współpracuje z Obwodowym Towarzystwem Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza oraz z różnymi instytucjami kulturalnymi i organizacjami polonijnymi w Ukrainie i w Polsce. Do tego pani Lilia jest kierownikiem muzycznym w Placówce Wychowania Przedszkolnego nr 25 „Maluk”, gdzie jest polska grupa dla małych dzieci. Ta piękna, kreatywna Pani kieruje Zasłużonym dla Kultury Polskiej zespołem folklorystycznym „Echo Prutu” działającym przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza i chórem kościelnym w Bazylice Mniejszej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Lilia Pyndyk od ponad 10 lat kieruje zespołem folklorystycznym „Echo Prutu”, który jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów, oraz stałym uczestnikiem Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”. W tym zespole śpiewają głównie seniorzy różnych narodowości, ale warto zaznaczyć, że z wielkim szacunkiem i miłością traktują swoją młodszą koleżankę, bo dla wielu z nich nadaje się ona nie tylko na córkę, ale i na wnuczkę.

Prawdopodobnie dlatego została wybrana na stanowisko wiceprezes do spraw kultury Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Niestrudzona praca oraz zasługi kierowanego przez nią chóru zostały poddane ocenie na szczeblu państwowym w Polsce. W 2018 roku została uhonorowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

dzieci

Lilia Pyndyk przez większość swojego życia zawodowego pracuje jako kierownik muzyczny w Placówce Wychowania Przedszkolnego nr 25 „Maluk”. Działa tu grupa polskojęzyczna, w której dzieci na prośbę rodziców uczą się języka polskiego. Dla takich malutkich dzieci opracowała specjalny program, oczywiście w formie zabawy. Kilka lat temu Lilia została uczestniczką ogólnoukraińskiego eksperymentu dotyczącego kształcenia dzieci w warunkach wielojęzycznosci i wielokultorowości. Uczestniczyły w nim nauczyciele z czterech obwodów Ukrainy. Jej program autorski z kształcenia języka polskiego w przedszkolu został uznany za jeden z najlepszych.

Powszechnie wiadomo, że język polski stał się teraz bardzo popularny w Ukrainie. Wielu naszych absolwentów wyjeżdża na studia wyższe do Polski, a w ostatnim roku przez wojnę w Ukrainie, ten kraj przyjął najwięcej naszych uchodźców. „Język polski jest językiem słowiańskim, dlatego dla Ukraińców on jest bliższy i bardziej zrozumiały na poziomie komunikacyjnym”, - zauważa pani Lilia. „Gramatyka języka polskiego jest jednak dość skomplikowana. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że trudno się nauczyć tego samodzielnie, nawet będąc w środowisku ludzi mówiących po polsku. Na moje zajęcia przychodzą dzieci o różnym poziomie znajomości języka polskiego. Odpowiednio do tego, już tworzę grupy według poziomu zaawansowania. Ale specyfiką nauki języka polskiego w naszym liceum polega na tym, że uczniowie poznają nie tylko podstawy gramatyki, ale także dogłębnie wtajemniczają się w polskie tradycje, kulturę i historię Polski. Tym, którzy chcą nauczyć się języka polskiego, Lilia Pyndyk poleca nie tylko teoretyczne studiowanie gramatyki, ale także czytanie wielu książek w oryginale, oglądanie polskich filmów, ale nie zaniedbując przy tym pomocy nauczyciela.

Natalia FESZCZUK

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

stopka2023