Особистості

Władysław STRUTYŃSKI. Ze starego albumu rodzinnego

Władysław STRUTYŃSKI,

Prezes Organizacji Społecznej „Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im.Adama Mickiewicza, wiceprezes Federacji Organizacji Polskich w Ukrainie, docent Kathedry stosunków międzynarodowych i społecznych komunikacji, Wydziału Historii, Politołogji i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Juriaj Fedkowycza, przewodniczący Rady Koordynacyjnej  Centrum «Wschodnia Szkoła Studiów Polskich im. Antoniego Kochanowskiego» przy CzNU.

Władysław Strutyński – Polak z krwi i kości –  urodził się 4 stycznia 1949 r. we wsi Sasanówka w obwodzie Chmielnickim. Ojciec Eugeniusz pochodził z polskiej rodziny Strutyńskich, która w 1937 roku została represowana i wysiedlona do Kazachstanu. Zmarł w 1978 r. Dziadka i babcie po stronie ojca Wladyslaw nie zna, tylko to, że u ojca było dwie sióstry – Helena i Wanda.

Matka pochodziła z rodziny polskiej – Sidorskich z Połonnego, zmarła w 2010 r.  w Storożyńcu. Po stronie  matki Heleny Sidorskiej rodzina liczyła 12 osób. Dziadek Wincenty i babcia Apolinaria byli bogatymi rodzicami – 8 synów i dwie córki było ich pięknym dorobkiem. Mama Helena miała braci: Piotr (zmarł pod czas głodu 1933 r), Marcelian, Leonid, Julian, Cezary, Edward, Wacław, Wituś i siostra Frania.

Rodzina przeniosła się na Bukowinę do Storożyńca w roku 1952. W Storożyńcu Władysław ukończył Szkołę, przed wojskiem otrzymał wykształcenie artysty-stolarza, w latach 1967-1968 pracował stolarzem na fabryce meblowej w Storożyńcu. Po wojsku w roku 1971 dostał się na studia – Wydział Historii na Uniwersytecie w Czerniowcach. Po ukończeniu studiów historycznych z wyróżnieniem pełnił funkcję Prezesa Związku Zawodowego studentów Uniwersytetu. W roku 1984 we Lwowie obronił pracę doktorską. Ponownie był obrany Prezesem Związków Zawodowych ale już wykładowców i pracowników CzNU. Jednoczasnie kontynuował pracę naukową oraz prowadził wykłady jako docent. Po zmianach organizacyjnych na wydziale, która doprowadziła do powstania Katedry Stosunków Międzynarodowych, powrócił się na stale do swojego ojczystego wydziała, gdzie pracuje do dziś – już prawie 30 lat. Nauczanie i praca na Uniwersytecie wynosi razem 52 lata. Pracując na katedrze ukończył jeszcze Wydział Prawniczy i otrzymał dyplom prawnika z wyróżnieniem. W tej chwili jest prodziekanem do spraw wszpółpracy międzynarodowej Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

Od 1993 r. Władysław Strutyński jest członkiem obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, a od 1997 r. -- Prezesem Towarzystwa. W 2000 r. na Sejmiku w Łucku został wybrany do Zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, jest Wiceprezesem FOPnU. Ma Odznaczenia ukraińskie: państwowe – Znak „Petra Mogyły”, dyplomy Ministerstwa oświaty i nauki: obwodowe Znak „Bukowyna”, „Na slawu Bukowyny” oraz miasta Czerniowce a także polskie – „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, „Złoty Krzyż Zasługi” od Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskigo oraz „Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP” od Prezydenta Andrzeja Dudy.

Żonaty. Małżonka Strutyńska Wiera, córka, Ludmiła Strutyńska-Struk. Władysłasw Strutyński pomaga wychowywać swoich umiłowanych dwójko wnuczek – Jarynkę i Katarzynkę.

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

stopka2023