Події

Podziękowanie dla prof. dr hab Stanisława STĘPNIA, Dyrektora Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu

OD WIELU LAT WYDZIAŁ HISTORII, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowicza, Centrum „Wschodnia Szkoła Studiów Polskich imienia Antoniego Kochanowskiego”, nasze Towarzystwo aktywnie współpracują z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu i Południowo- Wschodnim Instytutem Naukowym.

PWSW niejednokrotnie przyjmowała studentów z Katedry Stosunków Międzynarodowych na Letnią Szkołę Kultury i Języka Polskiego. Organizatorami tych Szkół byli Prorektor PWSW, prof. Stanisław STĘPIEŃ i zastępca Dziekana do spraw współpracy międzynarodowej Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, doc. Władysław STRUTYŃSKI.

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy prowadzi poważne badania naukowe z historii życia Polaków w Ukrainie, rozwoju polsko-ukraińskiego Pogranicza w historycznej retrospektywie, współpracy Polski i Ukrainy w warunhkach wojny rosyjsko-ukraińskiej.

002

Własnie w maju 2023 roku, Pan prof. Stanisław Stępień przekazał dla bibliotek Domu Polskiego oraz Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowicza, Centrum „Wschodnia Szkoła Studiów Polskich imienia Antoniego Kochanowskiego” najnowsze monografie z w/w tematów naukowych, przygotowane przez Instytut, w tym: „Wojna na Ukrainie. Kijów – Warszawa: razem do zwycięstwa. Analiza – refleksje - kalendarium”, „30 lat stosunków między Polską a Niepodległą Ukrainą. Doświadczenia perspektywy”, Aleksander Kolańczuk. „Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym w II RP”, „Henryk Sienkiewicz. Znany i nieznany”,Чеслав Мілош. „Історія польської літе­ратури до 1939 року” etc.

Dziekan Wydziału Filologii prof. Borys BUNCZUK podziękowł za przekazanie dla filologów monografii „Henryk Sienkiewicz. Znany i nieznany. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Dybek i Stanisława Stępnia”,Чеслав Мілош. „Історія польської літератури до 1939 року”.

Dziękujemy serdecznie szanownenu Panu Profesorowi Stanisławowi Stępniowi za tak cenną i aktualną literaturę naukową. Jesteśmy otwarci na podalszą współpracę z Instytutem i Uczelnią w Przemyślu.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

Doc. Władyslaw STRUTYŃSKI

Zastępca Dziekana ds wpółpracy międzynarodowej,

Prezes Obwodowego TKP im. Adama Mickiewicza

24.05.2023 r., Czerniowce, Ukraina

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

stopka2023