Główna

Gazeta polska Bukowiny

ZałogujKto na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Ciekawe w sieci

Прогноз погоды в Чернівцях » УкраїнаКористувальницький пошук

Droga Polską, Praojczyzna Nasza! PDF Drukuj Email
niedziela, 11 kwietnia 2010 13:54

Na to co się stało nie znajdujemy słów...

Ta tragiczna wiadomość wstrząsnęła nami do głębi. Tacy ludzi są wyjątkowi i tym boleśniej odczuwa się ich strata.

Trzeba wiele sił, aby znieść ten ból. Łączymy się w smutku z narodem polskim w jedną rodzinę.

Jesteśmy złączeni w bólu i żalu z tobą Polska!

W tym smutku z nami razem są wszyscy mieszkańcy Bukowiny.

Zarząd Główny Obwodowego

Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza

Członkowie Obwodowego TKP im. Adama Mickiewicza

Polonia Bukowińska

Dom Polski, Czerniowce, obwód Czerniowiecki

11.04.2010 r.

 
Życiorys Lecha Kaczyńskiego PDF Drukuj Email
niedziela, 11 kwietnia 2010 09:22

Dzieciństwo


Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Jest synem Jadwigi z domu Jasiewicz i Rajmunda Kaczyńskiego, oraz bratem bliźniakiem Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Matka –filolog polski, przez kilka lat nauczycielka w warszawskich liceach, pracownik Instytutu Badań Literackich w czasie wojny była sanitariuszką w Szarych Szeregach. Ojciec – inżynier, pracownik Biura Projektów, wykładowca na Politechnice Warszawskiej był żołnierzem AK i uczestnikiem Powstania Warszawskiego w pułku "Baszta" (odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari).

Edukacja

Uczeń warszawskich liceów – im. Joachima Lelewela i XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego na Bielanach. W 1967 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po obronie pracy magisterskiej, w 1971 roku, przeprowadził się do Sopotu, by podjąć pracę naukową w Zakładzie Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiem doc. dr hab. Romana Korolca, a po jego śmierci prof. dr hab. Czesława Jackowiaka. W 1980 roku obronił doktorat z prawa pracy pt. „Zakres swobody stron w zakresie kształtowania treści stosunku pracy”, a w 1990 roku – habilitację rozprawą pt. „Renta Socjalna”.

W latach 1996-1997 był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego, a od 1999 roku jest profesorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Więcej…
 
Катинський розстріл PDF Drukuj Email
piątek, 02 kwietnia 2010 13:39


Катинський меморіал Могила в Катині Екзгумація катинської могили, 1943 рік

Катинський розстріл — масові страти польських громадян, здійснені в Катинському лісі (Смоленська область) поблизу Катині навесні 1940 р.

Як свідчать виявлені в 1992 році документи, розстріли проводилися за рішенням особливої Трійки НКВС СРСР у відповідності до постанови Політбюро ЦК ВКП(б) від 5 березня 1940.

Відповідно до висновків німецької комісії Г.Бутца і міжнародних комісій 1943 г., розстріли й поховання проводилися органами НКВС в Катинському лісі як у 1940 році, так і раніше –у1920-і - 1930-і рр.

Ці висновки були підтверджені у 1990—2004 р. Головною військовою прокуратурою РФ, що констатувала винесення „трійкою НКВС” смертних вироків 14.542 польським військовополоненим.

Керівництво СРСР до 1990р. заперечувало свою причетність до цих розстрілів. Відповідно до радянської офіційної версії (комісія Миколи Бурденко), польські громадяни були розстріляні в Катині у 1941 році німецькими окупаційними військами. На сьогоднішній день цю версію підтримують деякі російські публіцисти.

Więcej…
 
Вітаємо громадськість Буковини з першим 20-річчям обласного Товариство польської культури ім. Адама Міцкевича PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 lutego 2010 13:35

Bukowina z dawnych czasów była jednym z najbardziej wielonarodowościowych regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Już od średniowiecza oraz nowych czasów pojawiają się tu reprezentanci również polskiego etosu. Po uzyskaniu przez Bukowinę statusu kraju autonomicznego Cesarstwa Austriackiego w 1854 r., potwierdzonego przez konstytucję krajową 1861 r., przed Polakami, tak jak również przed innymi społecznościami narodowościowymi kraju, otworzyły się możliwości rozwoju swego ruchu  narodowościowego w nowo powstałym Księstwie Bukowińskim. Złączyli się oni i stworzyli w 1869 r. Polskie Towarzystwo Bratniej Pomocy oraz Czytelnię Polską, którzy coraz częściej nazywaną jedną nazwą – “Czytelnia polska” w Czerniowcach. Towarzystwo owocnie wprowadzało w życie inicjatywy dobroczynne i kulturalno-oświatowe na terenie miasta i kraju w ciągu lat 1869 – 1940 (po 1914 r. – z przerwami).

Po długiej przerwie, na końcu lat 80-tych XX w. rozpoczęło się odrodzenie ruchu narodowościowo-kulturologicznego w obwodzie Czerniowieckim. W grudniu 1989 r. grupa inicjatywna Polaków z Czerniowiec, mianowicie Jan Drozdowicz, Eberhard Gorodecki, Leopold Kałakajło, Jadwiga Kuczabińska, Ludwik Markulak, Tadeusz Rogowski, Jan Trusz, Olga i Elżbieta Fifar i in., zakładają polską organizację społeczną – Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Do tego dołączyli się Michał Klusyk z Panki, Jadwiga Kriczko ze Storożyńca, Katarzyna Drozdek ze Starej Huty, Maria Malicka z Dolnych Pietrowiec i in. Pierwszym prezesem Zarządu staje czerniowczankę p. Jadwigę Kuczbińską. Statut Towarzystwa został zarejestrowany przez władzę obwodową 21 lutego 1990 r. 22 grudnia 1992 r. Towarzystwo otrzymało Świadectwo o rejestracji. W grudniu 1997 r. na walnym zebraniu prezesem Towarzystwa Polacy obwodu Czerniowieckiego wybierają Władysława Strutyńskiego, docenta Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowicza.

Faktycznie w tym roku odznaczamy 2 jubileuszy – 140 lat od czasu stworzenia Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy oraz Czytelni Polskiej i 20 lat od początku działalności naszego Towarzystwa. Napewnie to nie jest przypadkiem. Polacy poza granicami Kraju zawsze jednoczą się w celu odrodzenia polskości, języka ojczystego, rozwój kultury polskiej.

Mottem życia i działalności Polaków Bukowiny, odrodzonej w 2007 roku „Gazety Polskiej Bukowiny” były i są słowa, od których rozpoczynał się pierwszy numer „Gazety Polskiej” ukazującej się w Czerniowcach od 1883 r. do 1914 r.: “My Polacy chcemy być w Państwie, w którym żyjemy – elementem jego  porządku, spokoju i społecznej zgody”. Taki to styl działalności Zarządu Towarzystwa doceniany tak na Bukowinie, w Ukrainie, jak i w Polsce.

Witamy nauczycieli, uczniów, szkół w Czerniowcach, Storożyńcu, Dolnych Pietrowcach, Starej Hucie, Pance, w których wykłada się język polski!!! Witamy 6 zespołów folklorystycznych, którzy aktywnie poszerzają kulturę polską  w środowisku Bukowińskim!!! Z okazji 20-lecia jeszcze 2 zespoły z Bukowiny, teraz dziecięcy – „Kwiaty Bukowiny” (Czerniowce) i „Dolinianka” (Stara Huta) otrzymali odznaczenia Państwa Polskiego – „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i dołączyli się w tym do „Wianeczka” (Dolne Pietreowce) i „Echo Prutu” (Czerniowce). Gratulujemy !!!

Witamy naukowców, działających w Сеntrum „Wschodnia Szkoła Studiów Polskich imienia Antoniego Kochanowskiego”!!!

Witamy starsze pokolenie i młodzież, która aktywnie przejmuje i kultywuje tradycji polskie!!!

Witamy serdecznie całą Polonię Bukowińską z okazji tych pięknych Jubileuszów!!!

Zarząd Główny Obwodowego TKP im. Adama Mickiewicza

Redakcja „Gazety Polskiej Bukowiny”

Bukowina z dawnych czasów była jednym z najbardziej wielonarodowościowych regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Już od średniowiecza oraz nowych czasów pojawiają się tu reprezentanci również polskiego etosu. Po uzyskaniu przez Bukowinę statusu kraju autonomicznego Cesarstwa Austriackiego w 1854 r., potwierdzonego przez konstytucję krajową 1861 r., przed Polakami, tak jak również przed innymi społecznościami narodowościowymi kraju, otworzyły się możliwości rozwoju swego ruchu  narodowościowego w nowo powstałym Księstwie Bukowińskim. Złączyli się oni i stworzyli w 1869 r. Polskie Towarzystwo Bratniej Pomocy oraz Czytelnię Polską, którzy coraz częściej nazywaną jedną nazwą – “Czytelnia polska” w Czerniowcach. Towarzystwo owocnie wprowadzało w życie inicjatywy dobroczynne i kulturalno-oświatowe na terenie miasta i kraju w ciągu lat 1869 – 1940 (po 1914 r. – z przerwami).

Po długiej przerwie, na końcu lat 80-tych XX w. rozpoczęło się odrodzenie ruchu narodowościowo-kulturologicznego w obwodzie Czerniowieckim. W grudniu 1989 r. grupa inicjatywna Polaków z Czerniowiec, mianowicie Jan Drozdowicz, Eberhard Gorodecki, Leopold Kałakajło, Jadwiga Kuczabińska, Ludwik Markulak, Tadeusz Rogowski, Jan Trusz, Olga i Elżbieta Fifar i in., zakładają polską organizację społeczną – Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Do tego dołączyli się Michał Klusyk z Panki, Jadwiga Kriczko ze Storożyńca, Katarzyna Drozdek ze Starej Huty, Maria Malicka z Dolnych Pietrowiec i in. Pierwszym prezesem Zarządu staje czerniowczankę p. Jadwigę Kuczbińską. Statut Towarzystwa został zarejestrowany przez władzę obwodową 21 lutego 1990 r. 22 grudnia 1992 r. Towarzystwo otrzymało Świadectwo o rejestracji. W grudniu 1997 r. na walnym zebraniu prezesem Towarzystwa Polacy obwodu Czerniowieckiego wybierają Władysława Strutyńskiego, docenta Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowicza.

Faktycznie w tym roku odznaczamy 2 jubileuszy – 140 lat od czasu stworzenia Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy oraz Czytelni Polskiej i 20 lat od początku działalności naszego Towarzystwa. Napewnie to nie jest przypadkiem. Polacy poza granicami Kraju zawsze jednoczą się w celu odrodzenia polskości, języka ojczystego, rozwój kultury polskiej.

Mottem życia i działalności Polaków Bukowiny, odrodzonej w 2007 roku „Gazety Polskiej Bukowiny” były i są słowa, od których rozpoczynał się pierwszy numer „Gazety Polskiej” ukazującej się w Czerniowcach od 1883 r. do 1914 r.: “My Polacy chcemy być w Państwie, w którym żyjemy – elementem jego  porządku, spokoju i społecznej zgody”. Taki to styl działalności Zarządu Towarzystwa doceniany tak na Bukowinie, w Ukrainie, jak i w Polsce.

Witamy nauczycieli, uczniów, szkół w Czerniowcach, Storożyńcu, Dolnych Pietrowcach, Starej Hucie, Pance, w których wykłada się język polski!!! Witamy 6 zespołów folklorystycznych, którzy aktywnie poszerzają kulturę polską  w środowisku Bukowińskim!!! Z okazji 20-lecia jeszcze 2 zespoły z Bukowiny, teraz dziecięcy – „Kwiaty Bukowiny” (Czerniowce) i „Dolinianka” (Stara Huta) otrzymali odznaczenia Państwa Polskiego – „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i dołączyli się w tym do „Wianeczka” (Dolne Pietreowce) i „Echo Prutu” (Czerniowce). Gratulujemy !!!

Witamy naukowców, działających w Сеntrum „Wschodnia Szkoła Studiów Polskich imienia Antoniego Kochanowskiego”!!!

Witamy starsze pokolenie i młodzież, która aktywnie przejmuje i kultywuje tradycji polskie!!!

Witamy serdecznie całą Polonię Bukowińską z okazji tych pięknych Jubileuszów!!!

Zarząd Główny Obwodowego TKP im. Adama Mickiewicza

Redakcja „Gazety Polskiej Bukowiny”

 
Obwodowemu Towarzystwu Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza 20 lat PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 lutego 2010 10:46


Goście gratulowali Solenizantom


Niedziela 14 lutego zaczęła się od uroczystej mszy w Kościele parafialnym pw. Podwyższenia Świętego Krzyża z okazji 20-ej rocznicy powstania Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Ksiądz dziekan Marek życzył członkom Towarzystwa pogody ducha oraz sukcesów w działalności kulturowo-edukacyjnej, wszystkich parafian przywitał Prezes Towarzystwa Władysław Strutyński, autorski wiersz o Matce-Polsce przeczytała wiceprezes Towarzystwa Łucja Uszakowa.

O godzinie 15-ej w świątecznie ozdobionej sali Pałacu Akademickiego Bukowińskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego zebrała się liczna społeczność bukowińska, ktу­ra przyszła pogratulować Solenizantom. Uroczystą akademię rozpoczął Prezes Towarzystwa, doc. Czerniowieckiego Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza, Władysław Strutyński. Według polskich tradycji ksiądz Marek zaprosił wszystkich obecnych do wspólnej modlitwy.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia »

Strona 3 z 7