Головна

Газета польська Буковини

Цікаве в мережі

Прогноз погоды в Чернівцях » УкраїнаКористувальницький пошук

INFORMACJA o działalności Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza PDF Друк E-mail
Неділя, 15 листопада 2009 09:03
Ogólna liczba Polaków na Północnej Bukowinie – 5,2 tys. osób. W Czerniowcach – 2,3 tys. Towarzystwo powstało w grudniu 1989 r. Na początku liczyło 6 Oddziałów – w Czerniowcach, Storożyńcu, wsiach Panka, Dolne Piotrowce, Stara Huta, Tereblecz (około 450 os.). W 2000-2001 roku powstali Oddziały w Kocmaniu, Łaszkówce, Zastawnie. Ogólna ilość członków wynosi 585 os. Pierwszy prezes – p. Jadwiga Kuczabińska. Od grudnia 1997 r. Prezesem obrane doc. katedry stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Narodowego w Czerniowcach Władysław Strutyński.
Na początku działalności Towarzystwa powstali zespoły folklorystyczne „Wianeczek” w D.Piotrowcach (teraz Zasłużony dla Kultury Polskiej i Narodowy Ukrainy), „Dolina Siretu” w Terebleczu, chór „Lutnia” w Czerniowcach.
Nowy Zarząd (1997 r.) sprzyjał rozszerzeniu twórczej aktywności członków Towarzystwa. W 1999 r. powstali Młodzieżowe Kółko „Ognisko” oraz Lekarskie Kółko. Właśnie w Czerniowcach Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, przy wsparciu „Ogniska” zorganizowała w 2000 r. III Rajd liderów polskich organizacji z Ukrainy i ukraińskiej młodzieży z Polski.
W tej chwili działają zespół folklorystyczny „Echo Prutu” w Czerniowcach, dziecięcy zespoły: przy Polskiej Szkole Niedzielnej w Czerniowcach „Kwiaty Bukowiny” i „Dolinianka” w Starej Hucie, młodzieżowy zespoł w Czerniowcach „Bukowińskie Kolory”. Wszyscy oni oraz ich kierownicy odznaczeni nagrodą RP – Zasłużony dla Kultury Polskiej. Zespoły uczestniczyli w Festywalach: w Krakowie, Mrągowo, Rzeszowie, Koninie, Koszalinie, „Bukowińskich Spotkaniach” w Jastrowi k/Piły, Suczawie (Rumunia), Kiszynewie (Mołdowa), w Austrii, Włoszech, Lwowie, Kijowie.
W Obwodzie działają: PSN w Czerniowcach i Storożyńcu, wprowadzono język polski w szkołach państwowych Dolnych Piotrowiec, Starej Huty, Panki a także na wydziałach filologii i historii, politologii i stosunków międzynarodowych  Uniwersytetu w Czerniowcach. Założona polska grupa dziecięca w przedszkolu nr.25, Czerniowce.
Dzięki aktywności członków Towarzystwa w tym Przewodniczącego Oddziału w Pance Pana Michała Klusyka odrodzony i odremontowany własnym kosztem Dom Polski w Pance. Materialna pomoc Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dała możliwość członkom Towarzystwa w Czerniowcach odremontować część byłego Domu Polskiego w Czerniowcach (120 m.kw.), który w 2002 r. odznaczył swoje 100-lecie. Przy DP działa biblioteka (około 3 tyś. ks.).
W 2007 r. dzięki aktywności Prezesa Towarzystwa doc. Władysława Strutyńskiego w 2007 r. przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, udało się odrodzić druk „Gazety Polskiej Bukowiny”, pierwszy nr. której czytelnicy otrzymali jeszcze w 1883 r.
Od 2007 r. w Czerniowcach działa Centrum „Wschodnia Szkoła Studiów Polskich imienia Antoniego Kochanowskiego”, założony wspólnie Towarzystwem i Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowicza na czele z Wł. Strutyńskim.
Towarzystwo aktywnie sprzyja rozwojowi współpracy pomiędzy obwodem Czerniowieckim a województwami w Polsce. Właśnie przy wsparciu Zarządu Głównego Towarzystwa byli podpisane Umowę o współpracę pomiędzy woj. Czerniowieckim o województwami w Polsce – Łódzkim i Śląskim. Towarzystwo sprzyja rozwojowi współpracy pomiędzy Czerniowcami a Koninem; Uniwersytetem w Czerniowcach a Uniwersytetami Warszawskim, Krakowskim, Zielonogórskim, Rzeszowskim, Swiętokrzyżską Politechniką etc.

Sekretarz Zarządu Głównedo Obwodowego
TKP im. Adama Mickiewicza,
Józef Demirowski

Останнє оновлення на Середа, 15 вересня 2010 10:19