Główna Działalnośś społeczno-kulturalna

Gazeta polska Bukowiny

Ciekawe w sieci

Прогноз погоды в Чернівцях » УкраїнаКористувальницький пошук

Działalnośś społeczno-kulturalna
IV Międzynarodowy Konkurs Młodzieżowy Piosenki Polskiej 60. – 80. lat PDF Drukuj Email
środa, 11 maja 2016 13:38

ogloszenie 14 maja 2016

 
«Wigilijna czytelnia» – i gazeta, i książka, i kutia PDF Drukuj Email
środa, 28 grudnia 2011 00:00

 

Po Wigilii katolickiej, w przeddzień Nowego Roku w świetlicy redakcyjnej gazety «Bukowina» spotkali się sympatycy dwóch gazet - obwodowej ukraińskiej oraz «Gazety Polskiej Bukowiny», a także członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Oprócz powodu świątecznego, do którego przyrządzono smaczną kutię, było jeszcze kilka przyczyn inspirujących organizatorów na uroczystą imprezę pod tytułem «Wigilijna czytelnia». Również, właśnie w przeddzień Wigilii ukazał się grudniowy, 55 numer «Gazety Polskiej Bukowiny», wydawcą którego jest redakcja gazety «Bukowina». Jeśli da Bóg, w tym, 2012 roku, będzie jeszcze jedna okazja - młody jubileusz czasopisma - 5 lat z momentu odrodzenia.

Właśnie tak, odrodzenia, twierdzi prezes Towarzystwa Władysław Strutyński, korzystając w faktów historycznych (możemy być tego pewni, bo z zawodu jest historykiem). Ponieważ gazeta dla Polaków zaczęła ukazywać się 1 stycznia 1883 roku, dwa lata przed «Bukowiną» Fedkowycza. Interesującym był również fakt, iż ówcześni wydawcy «Gazety Polskiej», na prośbę Jurija Fedkowycza pomagali tworzyć pierwsze numery «Bukowiny».

Pan Władysław zauważył, że 55 numerów gazety to niby nie tak dużo. Lecz przeciętny czytelnik, mający czas wolny, wertując gazetę, nie może wiedzieć, ile włożono pracy w każdą publikację, informację lub zdjęcie. Za nimi - niejedna godzina pracy przy komputerze, dziesiątki rozmów telefonicznych, wyjazdy, wizyty, przypominania autorom oraz prośby o pomoc.

Więcej…
 
INFORMACJA o działalności Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza PDF Drukuj Email
niedziela, 15 listopada 2009 09:03
Ogólna liczba Polaków na Północnej Bukowinie – 5,2 tys. osób. W Czerniowcach – 2,3 tys. Towarzystwo powstało w grudniu 1989 r. Na początku liczyło 6 Oddziałów – w Czerniowcach, Storożyńcu, wsiach Panka, Dolne Piotrowce, Stara Huta, Tereblecz (około 450 os.). W 2000-2001 roku powstali Oddziały w Kocmaniu, Łaszkówce, Zastawnie. Ogólna ilość członków wynosi 585 os. Pierwszy prezes – p. Jadwiga Kuczabińska. Od grudnia 1997 r. Prezesem obrane doc. katedry stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Narodowego w Czerniowcach Władysław Strutyński.
Na początku działalności Towarzystwa powstali zespoły folklorystyczne „Wianeczek” w D.Piotrowcach (teraz Zasłużony dla Kultury Polskiej i Narodowy Ukrainy), „Dolina Siretu” w Terebleczu, chór „Lutnia” w Czerniowcach.
Nowy Zarząd (1997 r.) sprzyjał rozszerzeniu twórczej aktywności członków Towarzystwa. W 1999 r. powstali Młodzieżowe Kółko „Ognisko” oraz Lekarskie Kółko. Właśnie w Czerniowcach Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, przy wsparciu „Ogniska” zorganizowała w 2000 r. III Rajd liderów polskich organizacji z Ukrainy i ukraińskiej młodzieży z Polski.
Więcej…
 
Społeczność polska w historii Czerniowiec (ku 600-leciu pierwszej pisemnej wzmianki o Czerniowcach – 2008 r.) PDF Drukuj Email
czwartek, 02 października 2008 14:09

Bukowina od dawnych czasów była jednym z najbardziej wielonarodowościowych regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Już od średniowiecza oraz nowych czasów pojawiają się tu reprezentanci również polskiego etnosa. Po przyłączeniu terytorium wspomnianego obwodu historycznego do składu Cesartswa Austriackiego w 1775 r. polscy urzędnicy, rzemieślnicy, chłopi zaczęli masowo przesiedlać się na te tereny tak z terytorium Galicji, jak również z innych ziem polskich w poszukiwaniu lepszego losu i sytuacji materialnej.
Po uzyskaniu przez Bukowinę statusu kraju autonomicznego Cesarstwa Austriackiego w 1854 r., potwierdzonego przez konstytucję krajową 1861 r., przed Polakami, tak jak również przed innymi społecznościami narodowościowymi kraju, otworzyły się możliwości rozwoju swego ruchu  narodowościowego w nowo powstałym Księstwie bukowińskim. Złączyli się oni i stworzyli w 1869 r. Polskie Towarzystwo Bratniej Pomocy oraz Czytelnię Polską, którzy coraz częściej łączyli się pod jedną nazwą – “Czytelnia polska” w Czerniowcach. Wśród założycieli tej instytucji społecznej byli prawnik, pisarz Aleksander Morgenbesser, posiadacz ziemski Karol Brunarski, ksiądz Ignacy Kornicki, rzemieślnik Grzegorz Smulski oraz in. Towarzystwo owocnie wprowadziło w życie inicjatywy dobroczynne i kul-turalno-oświatowe na terenie miasta i kraju w ciągu lat 1869 – 1940 (po 1914 r. – z przerwami).

Więcej…