Rozpoczęcie roku szkolnego

Jest to dzień, gdy uczniowie po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej wracają do szkoły kontynuować naukę. Tego dnia także przedszkolaki oraz dzieci objęte obowiązkiem szkolnym rozpoczynają swoje zajęcia.

Powitanie nowego roku szkolnego to moment, gdy uczniowie uczestniczą w inauguracji zajęć. Zanim odbędą się lekcje, Dyrektor w okolicznościowym przemówieniu wita dzieci po wakacjach i zaprasza do wspólnej nauki. W szczególny sposób przyjmuje także pierwszoroczniaków do społeczności uczniowskiej. Gdy wraz z pierwszym dzwonkiem rozpoczynają się nie tylko obowiązki i nauka, ale także nowe znajomości i przyjaźnie oraz wycieczki i przygody.

Nie zawsze jednak powitanie nowego roku było radosne. We wspomnieniach z 1939 roku pojawiają się nie szkolne ławki, koledzy i koleżanki z klasy, a kłęby dymów, trzask i huk.1 września 1939 roku to wybuch II wojny światowej. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przesunęło termin rozpoczęcia roku szkolnego. Panował chaos i dezorientacja. Wiele szkół zostało przejętych przez wojsko lub były przekształcane na szpitale. Wraz z wkroczeniem armii III Rzeszy, na najbliższe 5 lat, zakończyła się edukacja w Polsce. Wyjątek stanowiły tajne komplety, czyli nielegalna, potajemna nauka grożąca śmiercią lub obozem koncentracyjnym. Pamiętajmy o tym!

A tak odbyło się powitanie roku szkolnego  1 września 2019 roku w Czerniowcach w Gimnazjum Nr 3, przy którym działa Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe. Po przemówieniu Pani dyrektor Oksany Popadiuk wszystkich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli powitał zespół „Kwiaty Bukowiny” (choreograf  Halina Prowalska),  który zadedykował wszystkim obecnym „Krakowiaka”. 

Łucja Uszakowa, kierownik artystyczny zespołu „Kwiaty Bukowiny”

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може бути прирівняна до офіційної позиції канцелярії Голови Ради Міністрів.

stopka2021