ś.p. Mirosław Rowicki

Z głębokim bólem i smutkiem zawiadamiamy,
że 9 lipca 2020 roku zmarł nagle
nasz wielki przyjaciel i współpracownik w polskiej sprawie
ś.p. Mirosław Rowicki
założyciel i redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”,
największego i najważniejszego polskiego czasopisma na Ukrainie.
Mirek był głęboko zaangażowany w kwestię prowadzenia dialogu
polsko-ukraińskiego, zbliżenia między Polakami i Ukraińcami.
 Inicjował wiele wydarzeń kulturalnych, politycznych i naukowych,
stworzył wiele instytucji polskich i polsko-ukraińskich.
W jego bogatym dorobku jest, by wymienić najważniejsze
osiągnięcia, koncern medialny w postaci dwutygodnika, radia,
telewizji i portalu internetowego, wydawnictwo książkowe, studio
filmowe czy polsko-ukraiński klub dyskusyjny Klub Galicyjski.
Przy tym wszystkim był niezwykle powściągliwym
i skromnym człowiekiem.
Mirku, zostawiłeś po sobie wielkie dzieło.
Czując się jego spadkobiercami,
obiecujemy je kontynuować.
Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie,
Bliskim i Redakcji „Kuriera Galicyjskiego”
Zarząd i Zespół
Fundacji Wolność i Demokracja

 

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може бути прирівняна до офіційної позиції канцелярії Голови Ради Міністрів.

stopka2021