Pożegnanie z Emilią Chmielową

1460x616

Pożegnanie z Emilią Chmielową

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu  27 kwietnia 2021 r. po długiej chorobie, w wieku 73 l at we Lwowie zmarła

Ś.†P.Emilia Chmielowa

Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Była zawodniczką w pływaniu, ukraińską trenerką sportową, działaczką mniejszości polskiej na Ukrainie. Współzałożycielka Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i przez długie lata, poczynając od 1992 roku, jej prezes. Rzeczniczka dialogu polsko-ukraińskiego.

„Panią Emilię zapamiętamy jako osobę charyzmatyczną, która całym sercem angażowała się w pracę społeczną i w działania na rzecz polskiej mniejszości” - podkreśliła w nekrologu Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Emilia Chmielowa pełniła m.in. funkcję wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata i członka Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Urzędzie Marszałka Senatu RP.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi.

Była wielkim przyjacielem Bukowińskiej Polonii. Wspierała wszelkie działania naszego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, interesowała się jego aktywnościami i uczestniczyła w szeregu wydarzeń.

Opuściła nas osoba o wspaniałym sercu i nieprzeciętnym umyśle. Rodzinie i bliskim przesyłamy szczere wyrazy kondolencji i współczucia.

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie,

A światłość wiekuista niechaj Jej świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

 

                                                         Zarząd Głowny

Organizacji Społecznej

        „Obwodowe Towarzystwo Kulturu Polskiej

im. Adama Mickiewica”,

                                                            Redakcja „Gazety Polskiej Bukowiny”

 

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Emilii CHMIELOWEJ

współzałożycielki i wieloletniej prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie,

trenerki sportowej, działaczki mniejszości polskiej na Ukrainie,

sekretarz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata, liderki inicjatyw na rzecz odrodzenia ruchu polskiego na Ukrainie,

integracji szkolnictwa polskiego, popularyzacji kultury i tradycji polskiej, animacji życia społecznego oraz tworzenia i utrzymywania stałych więzi z Polską,

rzeczniczki dialogu polsko-ukraińskiego, inicjatorki Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskiego Międzyreligijnego Seminarium Młodzieży „Arka”

odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi.

Śmierć Pani Emilii to wielka strata dla społeczności polskiej na Ukrainie. Niech pozostanie w naszej pamięci jako budowniczy mostów między Polską a Ukrainą.

Rodzinie, przyjaciołom oraz Rodakom składam najgłębsze wyrazy współczucia.

Jan DZIEDZICZAK,

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą-

_____________

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Emilii Chmielowej, wieloletniej Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Damy Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, rzeczniczki dialogu polsko-ukraińskiego, przyjaciółki Polski i Polaków.

Konsulat Generalny RP w Winnicy składa najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom, miejscowej społeczności polskiej oraz członkom Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Panią Emilię Chmielową zapamiętamy jako charyzmatyczną i inspirującą osobę, która swoje życie poświęciła pracy na rzecz Polaków mieszkających na Ukrainie.

 

 

 

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може бути прирівняна до офіційної позиції канцелярії Голови Ради Міністрів.

stopka2021