List ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Raua z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

01

Drodzy Rodacy,

W majowym kalendarzu zbiega się ze sobą kilka dat wyjątkowych dla polskiej tożsamości. Drugiego maja świętujemy Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a już następnego dnia Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

Ta zbieżność sprzyja refleksji na temat naszej historii, naszych symboli narodowych, jak również łączących nas więzi i wspólnych wartości.

Jako Minister Spraw Zagranicznych na co dzień obserwuję liczne i budujące przejawy polskiej obecności na świecie. Widzę jak bardzo nasi Rodacy przywiązani są do polskich symboli i tradycji związanych z wielowiekową historią Polski.

Wciąż zdarza się niestety, że manifestacja naszej narodowej przynależności napotyka politycznie motywowane problemy, a nawet ostre represje, jak ma to miejsce obecnie na Białorusi. Polskość jednak zawsze żyje w naszych sercach i umysłach.

Polonia i Polacy za granicą pozostają niezmiennie ważnymi partnerami polskiej dyplomacji. Wsparcie i aktywna postawa polskich środowisk za granicą w zakresie realizacji aktywnej polityki międzynarodowej oraz w dążeniu do budowania pozycji Polski są bezcenne. Polonia i Polacy za granicą to najważniejszy partner umożliwiający kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju i umacnianie jego wiarygodności w skali europejskiej i globalnej. Wspaniałym przykładem było zaangażowanie naszych Rodaków na całym świecie w programie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polonia4Neighbours" - akcji solidarnościowej w związku z pandemią Covid-19.

Inspirację i siłę do przyszłych działań czerpiemy z przeszłości, z naszych korzeni, które nas trwale łączą. Zachęcam wszystkich Państwa, moich Rodaków poza granicami kraju, do wspólnego świętowania oraz włączenia się w przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w mediach społecznościowych akcję pn. Biało-Czerwona łączy (United under Polish Flag). Mam nadzieję, że nakładka #BiałoCzerwonaŁqczy i #UnitedUnderPolishFlag pokaże siłę Polonii i Polaków na świecie.

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej składam wszystkim Rodakom żyjącym poza granicami Polski życzenia pomyślności oraz podziękowanie za dotychczasową współpracę i pielęgnowanie kultury oraz tradycji polskiej, za wierność mowie i wierze Ojców oraz za miłość do naszej wspólnej Ojczyzny - Polski.

02

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може бути прирівняна до офіційної позиції канцелярії Голови Ради Міністрів.

stopka2021