Старт

Śpiew, taniec i obrzędy z Bukowiny

W dniach 20-23 czerwca w polskich miastach Jastrowie i Piła  rozpoczął się XXXV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Festiwal ten trwał pełną parą i będzie kontynuowany w Czerniowcach w dniach 6-7 lipca, w rumuńskim Kimpulung-Mołdawiensku w dniach 19-21 lipca, a zakończy 2-4 sierpnia w węgierskim mieście Bonhad.

Serdeczne gratulujemy Panu Zbigniewowi KOWALSKIEMU!

Historia powstania i rozwoju „Spotkań Bukowińskich” to nie tylko historia wieloetnicznego festiwalu kulturalnego, nie mającego odpowiednika w Europie. To także początek partnerskich relacji pomiędzy samorządami lokalnymi, które stały się współorganizatorami festiwalu w Polsce, Ukrainie, Rumunii i  Węgrzech.

- To już XXXV edycja imprezy, - powiedział pomysłodawca i dyrektor festiwalu Zbigniew KOWALSKI, - ideą wydarzenia są nie tylko zawarte w jego nazwie „spotkania”. - Przede wszystkim chodzi o dbanie o ten wielki kapitał, który tkwi w Bukowinie, bo ten przekrój narodowościowy, a co za tym idzie, różnice w tańcach i śpiewach, jest przebogaty – wyjaśnił.

Prof. Helena KRASOWSKA z Polskiej Akademii Nauk, która zajmuje się naukowo gwarą polską na Bukowinie, przypomina, że Bukowina to „mała ojczyzna” wielu narodów, a na festiwalu spotykają się ludzie, którzy kultywują jej tradycje i prezentują niezwykły folklor. Na Bukowinie mieszkają Ukraińcy, Rumuni i Polacy. Każda z tych narodowości nie tylko zachowuje swoją odrębność, ale tworzy wspólnoty, bo przecież Ukraińcy też śpiewają po polsku, a Polacy po ukraińsku. To jest język muzyki i tańca wspólnoty bukowińskiej.

Ukrainę na festiwalu reprezentowali Czerniowiecki Teatr Miejskie „Gerdan” (dyrektor – Anastazja Kostiuk) i Bukowiński Teatr Tańca „Spadok” z Kijowa (dyrektor – Iwan Petrusiak). Ciekawe, ile osób z Bukowiny jest w kijowskim zespole? Tymczasem z obwodu czerniowieckiego nie było zaproszono na festiwal żadnego polskiego zespołu. Choć sam festiwal zapoczątkowali Polacy z Bukowiny, a w szczególności zespół Wianechek ze wsi Piotrowce Dolne.

Dziś uczestnicy festiwalu podkreślają, że coroczne spotkania to dla nich wyjątkowy czas i okazja, by pokazać bukowińskie zwyczaje młodym pokoleniom.

 - Dla nas te spotkania są bardzo ważne. Wszyscy się cieszą, że możemy nadal te tradycje utrzymywać, - mówi jedna z członków śpiewaczego zespołu  polskiego "Pojana".

Wydarzenie rozpoczęły prezentacje zespołów pod hasłem „Wspólna ulica”, odbyła się inauguracja festiwalu połączona z jarmarkiem bukowińskim. A na zakończenie festiwalu odbył się  korowód zespołów w Jastrowiu i była prezentowana Noc Świętojańska na plaży miejskiej w Pile. Impreza zakończyła się koncertem finałowym.

Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystyczntgo „Bukowińskie Spotkania Zbigniew KOWALSKI został odznaczony Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  Wręczenie medalu odbyło się w Jastrowiu, w dniu otwarcia XXXV Bukowińskich Spotkań. Uroczystej dekoracji dokonał Prezes stowarzyszenia, prof. Józef Wróbel.       

Występem w Pile i tradycyjnymi zdjęciami „na górce” zafilmował XXXV Festiwal Bukowińskie Spotkania w Jastrowiu i Pile Zespół Górali Czadeckich «Pojana».

Janina BILIŃSKA.

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

stopka2023