Колективи

Zespoły folklorystyczne Organizacji Społecznej „Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza” Czerniowce Ukraina

Obwodowe Towarzystwo łączy sześć oddziałów działających na terenie obwodu Czerniowieckiego, gdzie zwarcie zamieszkują Polacy. To są miasta Czerniowce i Storożyniec, wsie – Panka, Dolne Piotrowce (Nyżni Petriwci,), Stara Huta (Stara Krasnoszora), Tereblecz. 

Odpowiednio do Statutu, działalność Towarzystwa skierowana na odrodzenie szkolnictwa polskiego w miejscowościach, gdzie zwartą grupą mieszkają Polacy, a także poszerzenie i promocja kultury polskiej w wielokulturowym środowisku Bukowiny.

W tej chwili działa 6 zespołów folklorystycznych, w tym: 2 zespoły dziecięce – Zasłużony dla Kultury Polskiej dziecięcy zespół folklorystyczny górali czadeckich „Dolinianka”, Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II we wsi Stara Huta, założyciel i kierownik zespołu Regina Kałuski (Dyrektor Gimnazjum i Prezes Oddziału Towarzystwa) oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej dziecięcy zespół wokalno-choreograficzny „Kwiaty Bukowiny”. Powstał przy Polskiej Szkole Niedzielnej, obecnie to Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe działające przy Liceum nr 10 w Czerniowcach. Założycielem i kierownikiem zespołu jest wice-prezes Zarządu Głównego Obwodowego TKP im. Adama Mickiewicz, nauczycielka Łucja Uszakowa. Kierownikiem muzycznym zespołu jest Ałła Zubczuk, choreografem zespołu – Halina Prowalska.

Zespoł folklorystyczny łączący dorosłych członków Towarzystwa działa w Dolnych Piotrowcach – Zasłużony dla Kultury Polskiej zespół folklorystyczny „Wianeczek”. Założycielem i kierownikiem zespołu jest Maria Malicka, Prezes Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej im Adama Mickiewicza. Przy Domu Polskim w Czerniowcach działa Zasłużony dla Kultury Polskiej zespół folklorystyczny „Echo Prutu”. Założycielem i pierwszym kierownikiem zespołu był śp. Stanisław Tomasz. Obecnie kierownikiem zespołu jest Lilia Pyndyk, wice-prezes Zarządu Głównego, nauczycielka języka polskiego. 

Poza tym działają 2 mieszane zespoły folklorystyczne zrzeszające grupę  dorosłych, młodzież i dzieci: „Dolina Siretu” ze wsi Tereblecz, założyciel i kierownik Prezes Oddziału Towarzystwa Walentyna Wyszniak oraz „Bukowińskie Kolory”, założyciel i pierwszy kierownik zespołu Irena Sandułowicz (Manyk). Obecnie kierownikiem zespołu jest doc. Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego  Zoja Sofronij.

Zespoły przed pandemią i wojną aktywnie występowały w Ukrainie i poza jej granicami na wielu Festiwałach Międzynarodowych: w Polsce, Rumunii, Austrii, Włoszech, Niemczech, na Węgrzech.  Biorą aktywny udział w uroczystościach i przedsięwzięciach zorganizowanych przez kierownictwo miasta Czerniowce i obwodu Czerniowieckiego, w swoich placówkach kulturalnych i miejscach stałego zamieszkania.

 

Zarząd Główny Organizacji Społecznej

„Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej

 im. Adama Mickiewicza” 

Czerniowce Ukraina

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

stopka2023