Польський дім

List Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Warszawa, 4 marca 2022 roku

Pani

Elżbieta Korowiecka

Prezes Federacji

Organizacji Polskich na Ukrainie

 

Szanowna Pani Prezes,

od kilku dni jesteśmy świadkami brutalnej, wręcz bandyckiej napaści Rosji na Ukrainę. W imię realizacji szalonych, mocarstwowych ambicji niszczone są miasta i wsie, mordowana bezbronna ludność cywilna – kobiety, dzieci i starcy. Cały żyjący w pokoju kraj obracany jest w ruinę. Nasze Państwo i obywatele wspierają na różne sposoby naród ukraiński, nie szczędząc sił, środków i serca.

Jako Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, nie możemy w tej tragicznej chwili zaniechać próby dotarcia z pomocą do żyjących w Ukrainie rodaków. Polacy, w dużym rozproszeniu zamieszkujący całe terytorium Ukrainy, narażeni są na wszystkie niebezpieczeństwa, jakie niesie ta, coraz brutalniejsza i okrutniejsza wojna – głód, utratę domu, okaleczenie i śmierć. 

Pragnę zapewnić Panią Prezes, że podjęliśmy wszelkie działania, jakie są w naszym zasięgu, aby nieść im pomoc. Jesteśmy w stałym kontakcie z polskimi organizacjami na Ukrainie i na bieżąco monitorujemy zagrożenia oraz potrzeby. W ramach Stowarzyszenia działa Centrum Pomocy Humanitarnej, które za pośrednictwem 11. ośrodków udziela różnego rodzaju wsparcia – organizuje transporty z pomocą, przewóz uchodźców z granicy w głąb kraju, przede wszystkim do Domów Polonii w Pułtusku i Ostródzie, które do tej chwili zaoferowały dach nad głową i opiekę ponad stu Polakom uciekającym przed wojną. Jesteśmy w trakcie organizowania pomocy na znacznie większą skalę – przygotowujemy miejsca pobytu, a także wyżywienie, transport i opiekę dla kolejnych rodaków z Ukrainy. Informacje na temat pomocy można uzyskać pod numerem telefonu +48 539 537 550

W imieniu naszego Stowarzyszenia, a także całej Polonii i Polaków z zagranicy chcę złożyć na Pani ręce wyrazy solidarności i zapewnić, że uczynimy wszystko, aby rodacy pozostający na Ukrainie otrzymali pomoc, a ci, którzy zdecydowali się na wyjazd do Polski znaleźli bezpieczne schronienie.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

002

Dariusz Piotr Bonisławski  

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

stopka2023