«Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku. Dyktando z języka polskiego na Ukrainie»

W dniu 20 maja każdy zamiłowany językiem polskim, który chciał sprawdzić swoje zdolności ortograficzne, mogł przystąpić do napisania V Ogólnoukraińskiego Dyktanda z Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku. Dyktando z języka polskiego na Ukrainie». Po raz piąty zorganozowane przez Fundację «Wolność i Demokracja» i Organizację Społeczną «Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza» w Czerniowcach.

 

Tegoroczna edycja Dyktanda orga­nizowana jest pod hasłem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  i odbywała się w 10 miastach na Ukrainie, w tym i w Czerniowcach.

Dyktando po raz kolejny odczytywali nauczyciele języka polskiego Tomasz Kałuski ze Starej Huty, Michał Gryziuk ze Storożyńca i Maryna Łysiuk z Czerniowiec. W sprawdzaniu napisanych przez uczestników Dyktando prac brali udział poważne gpści: nasza rodaczka z Panki, a teraz doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, prof. IS PAN Helena Krasowska oraz dr Uniwersytetu Zelenogórskiego Magdalena Pokrzyńska.

Zaproszeni do udziału zostali wszyscy chętni, bez względu na wiek. Tak w Czerniowcach najstarszą uczestniczką piszącą Dyktando została pani Nadija Tatarczenko, 68 lat, a najmłodszym uczestnikiem – Jakub Droszczak, 9 lat z Dolnych Piotrowiec.

Tak jak i w latach poprzednich uczestniczyły dzieci i młodzież z różnych polskich placówek z Czerniowiec, Storożyńca, Panki, Starej Krasnoszory (Stara Huta), Nyżnich Petriwciw (Dolne Piotrowce), Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego  im. Jurija Fedkowicza, Kołomyji. Ogólnie w tym szczególnym dla Polski roku wzięło udział w Dyktando – 132 osób.

Spośród wszystkich piszących wyjątkową wiedzą i znajomością języka polskiego wykazali się w kategorii dzieci – Dmytro Szczerbak uczeń Polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego przy Gimnazjum Nr3 (Czerniowce), a w kategorii dorośli – Emilia Drozdek, 30 lat, osoba pracująca, Dolne Piotrowce, rejon Storożyniecki;

Maryna KONDURACKA.

Zdjęcia Władysław Strutyński, Artur Oskwarek.

Kategoria dzieci:

I miejsce i tytuł «Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie» V Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie» uzyskał Dmytro Szczerbak, uczeń, Polski Centrum Kulturalno-Oświatowe przy Gimnazjum Nr 3, Czerniowce;

II miejsce i tytuł «I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie» V Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie» uzyskała Olena Gnat, uczennica, Polski Centrum Kulturalno-Oświatowe przy Gimnazjum Nr 3, Czerniowce;

III miejsce i tytuł «II Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie» V Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie» uzyskała Krystyna-Maria Kubińska, studentka, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach.

Kategoria dorośli:

I miejsce i tytuł «Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie» V Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie» uzyskała Emilia Drozdek, 30 lat, osoba pracująca, Dolne Piotrowce, rejon Storożyniecki;

II miejsce i tytuł «I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie» V Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie» uzyskał  Artur Oskwarek, 45 lat, osoba pracująca, Czerniowce;

III miejsce i tytuł «II Wicemistrz Języka  Polskiego na Ukrainie» V Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie» uzyskała Alina Droszczak, 21 rok, studentka, Dolne Piotrowce, rejon Storożyniecki.

Kategoria najstarsi:

Tytuł «Najstarszy uczestnik» V Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie» uzyskała Nadija Tatarczenko, 68 lat, emerytka, Czerniowce;

Kategoria najmłodsi:

Tytuł «Najmłodszy uczestnik» V Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie» uzyskał Jakub Droszczak, 9 lat, uczeń, Dolne Piotrowce, rejon Storożyniecki.

 

widem

senatrp

 

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja na realizacje działania „Polska platforma medialna – Wschód – Ukraina 2019”