Події

Jak szybko minęły nam lata te …

Zakończenie roku szkolnego w Starokrasnoszorskim Gimnazjum

Rok szkolny 2022/23 przeszedł już do historii. Był to bardzo trudny rok zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Rok, który minął w warunkach toczącej się wojny, rok hartowania ducha. Ileż razy trzeba było w pośpiechu zejść z uczniami do szkolnego schronu i zorganizować im czas tak, żeby nie myśleli o niebezpieczeństwie. Ile razy trzeba było uczyć się bez prądu i ogrzewania.

Pomimo tych trudnych warunków wielu uczniów Starokrasnoszorskiego Gimnazjum wykazało się dużą wiedzą i osiągnęło wiele sukcesów. Gratulacje należą się przede wszystkim dwóm uczennicom: Darii Balak z klasy 8 oraz Emilii Kałuski z klasy 9, które wygrały obwodowy etap Ogólnoukraińskiej Olimpiady z Języka Polskiego i Literatury, a Emilia Kałuski w IV etapie tejże olimpiady zajęła 3. miejsce jako pierwsza przedstawicielka obwodu czerniowieckiego w historii.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego to łzy wzruszenia, życzenia i podziękowania za wspólną pracę i naukę. Takie przesłanie miały wiersze recytowane przez najstarszych uczniów. Dzieci z klas 5-9 brawurowo wykonały dwie piosenki „Ukraina zwycięży” w języku ukraińskim i „Spójrz jak szybko minęły nam lata te” w języku polskim. Za wspólny rok wszystkim podziękowała dyrektor Starokrasnoszorskiego Gimnazjum Regina Kałuski, a dyplomy dla najlepszych oraz nagrody rzeczowe (smartfony) za pierwsze miejsce w olimpiadzie z języka polskiego wręczyła zaproszona na tę uroczystość naczelnik Wydziału Oświaty Krasnoilskiej Gromady – Kateryna Maksymiuk.

Tomasz KAŁUSKI

 

Super User

 

Публікація висловлює лише думки автора/авторів і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

stopka2023